OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

hasici_nacvik_hbSimulace požáru na heliportu nemocnice byla dne 24.8.2010 součástí nácviku součinnosti Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina-stanice Havlíčkův Brod, Policie ČR a havlíčkobrodské nemocnice.

"Nemocnice Havlíčkův Brod - hlásíme havárii vrtulníku a požár na heliportu hlavní budovy nemocnice," tak znělo telefonické ohlášení  cvičného požáru v areálu nemocnice na stanici brodských hasičů. Začátek zásahu byl stanoven na 9.10 hodin. Do areálu nemocnice dorazila desetičlenná posádka Hasičského záchranného sboru stanice Havlíčkův |Brod v čele s Mgr. Lubošem Vackem a se 4 zásahovými vozy - technika výšková a cisternová.

Prověřovací cvičení na likvidaci požáru probíhalo celou hodinu za velkého zájmu přihlížejících pacientů. Před vchodem do hlavní budovy nemocnice se za běžného provozu dostavily dva hasičské vozy s rampou a výsuvným žebříkem a byly vyzkoušeny různé varianty hašení požáru na střeše budovy - heliportu, který slouží jako přistávací plocha pro vrtulník záchranné služby.

Účelem zásahu bylo prověřit ohlašovací požární systém nemocnice, průjezdnost městem a areálem nemocnice k hlavní budově nemocnice,  prověřit nástupní plochy pro výškovou těžkou techniku a funkčnost hydraulických sítí v areálu nemocnice. Dále šlo o trénink součinnosti všech zainteresovaných složek.

Cvičný zásah prokázal skvělou připravenost a profesionalitu havlíčkobrodského Hasičského záchranného sboru při zásahu v areálu nemocnice, funkčnost celého požárního systému a jeho nastavení pro všechny složky. "Přesné ohlášení požáru a okamžité zpřístupnění areálu nemocnice je základem pro rychlý a účinný zásah našich složek. Při skutečném vypuknutí požáru hraje každá minuta velkou roli," zhodnotil cvičný zásah velitel hasičské stanice Havlíčkův Brod Mgr. Luboš Vacek.  "Výsledek cvičení je pozitivní, poukázal na nutnost některých drobných změn zejména v dopravním zna čení v areálu nemocnice. Na těchto změnách budeme spolupracovat s Policií ČR," řekl za vedení nemocnice technický náměstek Josef Tvrdý.
REKLAMA