OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

cihlasrsky_potokHavlíčkobrodská radnice na konci března letošního roku zahájila několik let plánovanou rozsáhlou revitalizaci kaskády rybníků na Cihlářském potoce. Stavební realizací tohoto netradičního projektu pověřila akciovou společnost PSJ. Finanční náklady díla předpokládají investici ve výši 38,5 milionů korun. Ty budou prostavěny do konce roku 2012.

Smyslem jedné z největších investičních akcí v historii města je minimalizace povodňových rizik na Cihlářském potoce. Jeho údolí je pro město hrozbou, neboť na jeho konci Havlíčkův Brod disponuje řadou cenných budov, sportovišť a dalších zařízení sloužících veřejnosti. Kaskáda rybníků na Cihlářském potoce není nikterak chráněna a v případě velké vody by mohlo dojít k obrovským škodám.

Stavební práce jsou rozděleny do tří let, v nichž bude postupně prostavěno 12, 14 a 12,5 milionů korun. Aktuální úvodní fáze obnáší práce na horní pasáži kaskády, kterou vymezují stavební objekty 17 až 12. Předmětem prací je navýšení a urovnání koruny hrází jednotlivých rybníků, stabilizace břehů, rekonstrukce přelivových hran a výpustních zařízení či tvorba ostrůvků na rybnících. V plánu dalších etap je též vybudování suchého poldru nad největším rybníkem Cihlář, který by měl pojmout padesát tisíc kubíků vody. Zároveň dojde k četným terénním a vegetačním úpravám a samotný potok obohatí celá řada tůní, slepých ramen a zákrut.
ccihlasrsky_potok_1_
„Provádíme velmi hezkou a zároveň náročnou práci. Podobný vodohospodářský a zároveň krajotvorný projekt je pro nás určitou novinkou, za kterou jsme velice rádi. Tok Cihlářského potoka a celá kaskáda rybníků tradičně slouží k rekreaci a oddychu občanů Havlíčkova Brodu. Jsem přesvědčen, že po dokončení zakázky atraktivita této lokality ještě výrazněji vzroste,“ věří projektový manažer Ing. Pavel Farkač, kterému sekunduje hlavní stavbyvedoucí Petr Švarc.
REKLAMA