OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

ilustranfotosilniceborovaslavtn3Námitka proti podpisu smlouvy o smlouvě kupní budoucí o převodu pozemků kraji Vysočina ve vlastnictví městyse na výstavbu nové silnice Havlíčkova Borová - Slavětín nazývané rekonstrukcí silnice mezi těmito obcemi. Na základě oznámení o podpisu této smlouvy podáváme námitku proti tomuto rozhodnutí, neboť páteřní silnice Vysočiny procházející centrem městyse Havlíčkova Borová bude mít negativní vliv na životy občanů.

Vzhledem ke zvýšení emisí a hluku souvisejících s následným zvýšením dopravy. Zároveň žádáme zastupitelstvo obce, aby tuto námitku zveřejnili v Borovských listech, v souladu se právem na informace, které  upravuje Listina základních práv a svobod, upravených zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

REKLAMA
ilustranfotoborovaslavtn5

Nejedná se o pouhou opravu silnice od Borovského potoka do Slavětína, ale o součást páteřní silnice Vysočiny - záložní dálnice D1, tedy sjezdu z dálnice D1 na Polnou. Město Polná má sice v územním plánu obchvat stejně jako Přibyslav, ale tato silnice se má dále rozšiřovat bez obchvatu přes městskou památkovou zónu městysu Havlíčkova Borová přímo v těsné blízkosti národní kulturní památky - rodného domu Karla Havlíčka Borovského. A dále po hranici CHKO Ždárské vrchy, kde se má vykácet  jedna strana stoleté aleje, tedy minimálně 128 stromů a provést zábor téměř 4 ha orné půdy. A to kvůli rozšíření silnice o celkem 1,5 metrů, která je dlouhá pouze 4,1 km. Není to tedy oprava silnice, ale výstavba nové silnice na kopci, pod nímž je ochranné pásmo vod, vedle CHKO.

Dne 23.12.2009 byl projekt ukončen, nemá tedy EIA, proto je předčasné podepisovat smlouvu o smlouvě budoucí. Pokud se bude projekt realizovat, tak stejně nejdříve za sedm let.

Žádáme vedení obce o okamžité zveřejnění této námitky Občanského sdružení.

Napsalo: Občanské sdružení Nechceme kamiony pod okny

Sledujte další zajímavé informace a zpravodajství z kraje Vysočina

REKLAMA