OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Každoročně se na stanici intermediární péče o novorozence v havlíčkobrodské nemocnici lékaři a sestřičky starají o více než 250 miminek, které potřebují speciální péči. Polovina z těchto dětí má nízkou porodní váhu. Předčasný porod bohužel někdy může zanechat následky, s nimiž lékaři nic nezmohou. Ku příležitosti Světového dne předčasně narozených dětí, který připadá na 17. listopad, se každoročně koná i mše za nedonošená miminka. Letos bude v sobotu 15. listopadu od 14.30 hodin opět v kapličce Panny Marie u Antonínova Dolu.

REKLAMA

Narodilo se předčasně… co bude dál?
… zamyšlení u příležitosti světového dne nedonošených dětí

Nedonošenost je problémem celosvětovým. Ročně se narodí ve světě přibližně 16 milionů „miminek do dlaně“. V západním světě stejně jako v ČR počet nedonošeňátek narůstá. V ČR se jedná o 8,3 % ze všech narozených dětí. Proč tomu tak je? Důvodů je mnoho a jsou komplexní. Porodnost se přesouvá do vyšších věkových kategorií, což souvisí s tzv. fenoménem odloženého mateřství“. Ženy rodí nejčastěji kolem 30. roku věku a spíše až po třicítce. S rostoucím věkem roste možnost patologického průběhu těhotenství, a to navzdory veškerým snahám moderní medicíny. Roste počet dětí, které přicházejí do života ze zkumavky. Přibývá rizikových, dvojčetných těhotenství. Předčasný porod je pro rodiče nečekaná událost plná strachu o život, zdraví a další osud dítěte. Pro aktuální i další péči o miminko je důležitý týden předčasného porodu a hmotnost.

Dle hmotnosti je rozdělována kategorie nedonošených dětí takto: nízká porodní hmotnost – děti pod  2500 g, velmi nízká porodní hmotnost pod 1500 g. Skupina dětí pod 1000 g je označována jako extrémně nízká porodní hmotnost. Podle míry nedonošenosti (= týdny gestačního věku) mluvíme o nedonošenosti lehké, kdy se miminko rodí mezi 37.–35. týdnem, a střední – mezi 35.32. týdnem – počet těchto dětí velmi narůstá a dosahuje 6 %. Pásmo těžké nezralosti leží mezi 31.28. týdnem a o extrémní nezralosti hovoříme u dětí pod 28 gestačních týdnů. Hranice životaschopnosti je určena v ČR 24. ukončeným týdnem těhotenství. Normální délka těhotenství je 40 +- 2 týdny, donošené děti mají porodní hmotnost mezi 30004000 g. I donošené dítě může mít závažné a do dalšího života zatěžující problémy.

V ČR se každoročně se narodí přibližně 1,2 % dětí pod 1500 g. Dětí lehce a středně nedonošených je přibližně 6,5 % ze všech narozených.

Novorozencům se věnuje medicínský obor neonatologie. Je to obor, který ročně pečuje o desítky tisíc dětí, které se narodí v termínu a odchází po několika dnech z porodnice domů. Většina veřejnosti vnímá jako hlavní práci neonatologů u inkubátorů a složité techniky. Důležité je oboje.

Neonatologie se stará o „začátek“ života a tento začátek je jen jeden. Je jedinečný a neopakovatelný. Pokud přichází miminko donošené a z bezproblémového porodu, tak potřebuje vlídnou, empatickou péči, trvalou blízkost maminky a pochopení pro přirozené děje, které s narozením souvisejí. Procesy a události narození nelze „resetovat“ – proběhnou jen jednou ve velice citlivém období života dítěte i matky.                                                                           

Pokud se rodí dítě před termínem, pak se rodí v čase, který mělo prožívat jinak – v děloze maminky. Podněty, které by dostávalo pro svůj vývoj, jsou v těle matky zásadně jiné než podněty, které má v inkubátoru. Předčasný porod je velký zásah do integrity vývoje dítěte, je to i zásadní zásah do sledu dějů, které vedou k mateřství. Maminčin organismus jako celek dozrává spolu s dítětem a ke konci těhotenství se chystá k oddělení od dítěte, tak aby maminka mohla pečovat. Předčasným porodem přichází dítě, které potřebuje různou míru intenzivní medicínské péče. I rodiče jsou předčasným porodem zraněni. Nemoc nebo příliš předčasné narození miminka je doprovázené šokem, slzami strachu, pocity selhání a viny a mnoha otazníky v jejich mysli rodičů. Zoufalství a naděje stojí často vedle sebe, a to přímo u jednoho inkubátoru, a dokonce v jednom dni, hodině a okamžiku. Hranice, která někdy dělí život dítěte od smrti, zdraví od celoživotního problému, je křehká. Rodič je biologicky, hormonálně, citově a celou svou osobou směřován k tomu, aby své dítě chránil. Při nezralosti potřebuje dítě velice intenzivní léčbu, která zraňuje a odděluje maminku od dítěte. Je potřeba si uvědomit, že rodiče těchto novorozenců prožívají mnoho týdnů nesdělitelnou, ale reálnou bolest z odloučení, strach. Otázka toho, jak se naplní životní příběh jakéhokoliv těžce nezralého nebo průběhem porodu alterovaného dítěte, zůstává otevřená.

Po propuštění dítěte se závažnou nezralostí nebo nemocí pokračuje dlouhodobá specializovaná následná péče, poskytovaná týmem odborníků na jednotlivé problémy, které mohou s těžkou nezralostí léta souviset. Nezbytná je i péče o rodinu, která si odváží původně těžce nezralé nebo nemocné děťátko domů. Rodiče potřebují doprovázení ve své bolesti a obavách. Potřebují podporu v dlouhodobé péči o toto miminko. Představy o tom, že závažně nedonošené dítě je postižené, patří do minulosti. Se zaváděním nových léčebných postupů odchází více než 70 % dětí do života bez výrazných problémů. Potřebují sice větší míru péče, ale jejich problémy jsou dobře vedenou vývojovou péčí řešitelné. Vedle péče odborníků jsou velice důležité i různé formy sociální pomoci a podpůrné rodičovské skupiny a programy, které mamince říkají: „myslíme na tebe, nejsi ve svém neštěstí sama, neboj se, přijdou i lepší dny radosti a vděčnosti za tvé dítě“.

Nemocnice Havlíčkův Brod je perinatologickým centrem II. To znamená, že poskytuje středně intenzivní péči o nedonošené a nemocné novorozence. Ročně poskytuje péči více než 250 dětem, z nichž je více než stovka nedonošených. Léta zde probíhá komplexní, ambulantní následná péče o tyto děti. Péče, jak bylo uvedeno, musí být víceoborová, a tak bezprostředně na ni navazuje služba formou rané péče. To je péče o rodiny dětí ohrožených ve zdravém vývoji v tom smyslu, aby veškerá rehabilitace, výchovná pomoc od nejranějšího věku byla vedena komplexně a pomáhala rodičům v tom, aby se sami naučili co nejlépe stimulovat dítě s nemocí či problémem.  Je to služba Oblastní charity Havlíčkův Brod. Přímo se zde stýká péče sociální a zdravotní s cílem co nejintenzivnější pomoci rodině s dítětem ve věku 0–7 let, které by mohlo mít vývojový problém nebo má určitý handicap či nemoc.  

Plánované akce v rámci světového dne nedonošených dětí – Praematurity day

Světový den nedonošených dětí – Praematurity day  je stanoven na 17. listopadu. Slaví se od roku 2010. Je připomínkou mnohdy opomínané závažnosti akutní péče o „miminka do dlaně“ a problematiky a složitosti dalšího vývoje těchto dětí v rodinách a komunitě. Jde o jednu z největších pacientských skupin v ČR i ve světě. Problematika je o to závažnější, že start dítěte do života mnohdy rozhoduje o celém dalším osudu malého človíčka a jeho rodiny.

Bohoslužba za miminka do dlaně

mse za nedonosena miminka

V sobotu 15. 11. ve 14:30 se uskuteční bohoslužba za nedonošené děti, jejich rodiče a za všechny, kteří se o ně v nemocnicích a v dalším životě starají. Potřetí proběhne v kapličce u Antonínova Dolu pod širým nebem. V dušičkovém čase má tato bohoslužba symbolický význam. V jejím průběhu zazáří svíčky u kapličky i v rodinách v nejrůznějších místech ČR. Maminky, které bojují spolu se svými dětmi o zdraví v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče se mohou připojit (a taky připojují) svými prosbami a vzpomínkou.

Benefiční koncert Jakuba Pustiny

V letošním roce bude součástí oslav i benefiční koncert Jakuba Pustiny. Koncert proběhne v Havlíčkově Brodě, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v pátek 12. 12. v 19:30. Výtěžek bude věnován na péči o nedonošené děti brodské nemocnice.

Na obě akce srdečně zveme

Magdalena Chvílová Weberová
primářka dětského oddělení havlíčkobrodské nemocnice


Vysočina plná novinek a aktuálních informací

Úspory energie sledujte na EnergyTV

REKLAMA