OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Zelena_ulice_Hosov-malyDeveloperská divize akciové společnosti PSJ připravuje pro Jihlavu netradiční projekt bydlení s ekologickým charakterem. V místní části Hosov začne na jaře příštího roku vznikat Zelená Ulice, která bude ideální volbou pro ty, kteří hledají kvalitní soukromé bydlení a zároveň se zajímají o udržitelný rozvoj, snižování životních nákladů a o minimalizaci spotřeby neobnovitelných přírodních zdrojů.

Ke zhruba tříměsíčnímu posunu zahájení realizace dochází především díky novým požadavkům na speciální územní rozhodnutí a stavební povolení pro bezpečnostní přepad zasakovací jímky do dešťové kanalizace.

Zelená Ulice vyroste v klidné příměstské části Jihlavy v místech bývalého statku s hospodářskými budovami. Z nich zůstala zachována pouze bývalá stodola, která bude s příslušným pozemkem nabídnuta k prodeji s možností rekonstrukce na velký dům či dvojdům. PSJ předpokládá výstavbu devíti nízkoenergetických rodinných domů a dvojdomů, které bude možné provést též v pasivním standardu dle dotačního programu Zelená úsporám. V rámci projektu budou dále vybudovány čtyři rodinné řadové domy, situované hlavním vstupem na náves, kde je hřiště a kaplička.

Hosov představuje lokalitu, která zcela jistě okouzlí svým půvabem typickým pro oblast Vysočiny. Nabízí soukromí, intimitu, bezpečnost a možnost relaxace v krásném a zachovalém přírodním prostředí. Díky čtyřkilometrové vzdálenosti od centra Jihlavy a dostatečné frekvenci hromadné autobusové dopravy svým obyvatelům nijak nebrání ve společenském, kulturním a sportovním vyžití.

Projekt výstavby rodinných domů lze charakterizovat jako ekologický z mnoha důvodů. „Domy se nebudou stavět vyloženě na zelené louce, architektonicky zapadnou do vesnické zástavby a pro rodinné domy je navržena šetrná technologie dřevostavby. Technické parametry a využití solárních panelů dávají předpoklady pro minimalizaci spotřeby energie na vytápění a ohřev teplé užitkové vody, dešťová voda bude zasakována na pozemcích a díky akumulačním jímkám bude umožněno její další využití. V lokalitě bude též kladen důraz na kompostování biologického a třídění komunálního odpadu,“ shrnul eko aspekty Jiří Mutl z Divize development PSJ.

„Pozemky budeme prodávat s projektem typového domu a nabídkou na jeho realizaci od renomované firmy. Ta bude připravena zajistit nejen vlastní stavbu, ale i veškeré administrativní úkony, získání dotace či zpracování nabídky na provedení souvisejících stavebních úprav jako je např. oplocení, příjezdová komunikace nebo přípojky sítí. Tím bude mít klient jasný přehled o celkových nákladech spojených s výstavbou. Zákazník samozřejmě bude mít možnost klientských změn, bude moci požadovat provedení jen určitých částí stavby nebo může pouze koupit stavební pozemek. Nicméně se tak připraví o komfort, který je pro něj bude ze strany PSJ připraven,“ podal další důležité informace Jiří Mutl, který zdůraznil ještě jedno pozitivum tohoto projektu: „Na typové pasivní domy lze žádat o dotaci z programu Zelená úsporám, která může činit až 445 tisíc korun. Tento státní program je nyní pozastaven a předpokládá se jeho spuštění na jaře. Dodavatel má již zkušenosti se získáním těchto prostředků a je připraven klientům žádost připravit a vyřídit. V době, kdy lze očekávat zdražování energií, se jeví dotace pro pasivní dům s minimálními náklady na vytápění a ohřev jako velmi zajímavá. Možnost získat takto vysokou podporu se již nemusí opakovat.“
REKLAMA