OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Před čtyřmi lety jihlavská Charita ve spolupráci s radnicí zahájila sběr ošacení. Lidé mohou nepotřebné, ale použitelné ošacení věnovat těm, kteří jej ještě využijí. Projekt mimo jiné přispěl k tomu, že už více než 1 000 tun textilu neskončilo bez užitku na skládce.

Pro sběr ošacení jsou určeny modré kontejnery v ulicích. „Ty jsou v současné době rozesety na mnoha místech Vysočiny. Celkem 167 modrých kontejnerů je umístěno na Jihlavsku, Dačicku, Třebíčsku, částečně na Žďársku a Pelhřimovsku,“ uvedla vedoucí projektu sběru šatstva Hana Fexová. V Jihlavě jsou umístěny ještě další dva velké kontejnery žluté barvy nedaleko vchodu do Vodního ráje a u obchodního domu Tesco.

REKLAMA

Od začátku projektu v roce 2012 lidé přinesli celkem 1 008 tun šatstva, za letošní rok je shromážděno už 257 tun ošacení.

Kromě kontejnerů, které jsou k dispozici 24 hodin denně, funguje také sběrna a třídírna textilu na adrese Žižkova 109 v Jihlavě. Zájemci sem mohou vozit textil od pondělí do čtvrtka v otevírací době pondělí+úterý 9–17 hodin, středa+čtvrtek 9–15 hodin.

Další velkoobjemový kontejner na šatstvo je ve spolupráci s Diakonií Broumov umístěn u obchodního domu Na Slunci a nějaký textil se vybere i ve sběrných dvorech. Skutečné množství textilu, který díky těmto aktivitám nekončí bez využití na skládce, je tedy ještě vyšší.

„Projekt Sběr šatstva je postaven na čtyřech pilířích. Hlavním cílem zůstává zajištění potřeb oblečení a textilu ze strany potřebných. V tomto směru spolupracujeme především s azylovými domy, s referátem hmotné nouze Úřadu práce České republiky a s dalšími sociálními službami, které Charita zajišťuje,“ popsala projekt Hana Fexová.

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne

Druhý cíl sleduje ekologické hledisko – projekt nabízí městům a obcím pomoc v účinné separaci odpadů. „Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Sběr šatstva je příkladný způsob předcházení vzniku odpadů. Ve filozofii nakládání s odpady stojí ještě výše než třídění a recyklace odpadu. Stovky tun textilu neskončí v popelnicích a pak na skládkách, ale najdou další využití,“ zhodnotila vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Katarína Ruschková. Jak dodala, samozřejmě ještě vhodnější je začít o krok dříve a žít a hospodařit tak, aby obecně produkce odpadu, tedy i použitého textilu, byla co nejnižší.

Zatřetí tkví význam projektu ve službě občanům – snaze nabídnout jim možnost smysluplně darovat nepotřebný textil. Čtvrtým cílem, který se Charita snaží naplnit, je tvorba nových pracovních míst a možnost zaměstnat lidi ohrožené sociálním vyloučením, kteří jsou evidovaní na úřadech práce. „V rámci projektu byla též navázána spolupráce s Probační a mediační službou, která umožňuje některým svým klientům vykonávat trest obecně prospěšných prací,“ doplnila Hana Fexová.

Více informací zde.

REKLAMA