REKLAMA

Děti již mají za sebou první dny školy, což přináší jak pro ně, tak pro jejich rodiče velké změny. Skončilo prázdninové lenošení, dětem začala škola a rodičům starost, jak skloubit pracovní povinnosti s péčí o rodinu. Některým dětem v této souvislosti vznikají nové povinnosti v podobě např. samostatného odchodu z domova do školy nebo polední ohřátí oběda. Některé děti naopak odpoledne využívají nově nabytou volnost mimo dozor rodičů, kteří jsou ještě v práci.

V roce 2013 způsobily děti do 15 let 124 požárů s přímou škodou 16 306 700 korun, bylo při nich zraněno 28 lidí. V tomto údaji navíc nejsou zahrnuty drobné požáry beze škody a zraněných. Celkem byly při všech požárech (17 105) v roce 2013 usmrceny 3 děti a 62 dětí do 15 let bylo zraněno.

REKLAMA

Děti a mládež požáry nejčastěji způsobují hrou se zdroji otevřeného ohně (cigareta, zápalky, zapalovače, svíčky, prskavky, zábavní pyrotechnika apod.) a na nevhodných místech (suchá tráva na louce, stoh slámy, postel v dětském pokojíku atd.).

Na základě Zákona o požární ochraně (§ 78 č. 133/1985 Sb.) jsou rodiče (resp. všichni, kteří mají děti v danou chvíli na starosti) povinni dbát toho, aby jejich svěřenci nezpůsobili požár. V případě zanedbání dohledu nad osobami, které nemohou posoudit následky svého chování, může být udělena finanční sankce.

K preventivně výchovné činnosti Hasičského záchranného sboru ČR již několik let pomáhá dráček Záchranáček. Dráček je maskotem výtvarných a literárních soutěží na téma Hasiči. Dráčka lze najít na tištěných propagačních materiálech. Plyšovou podobu dráčka s sebou vozí hasiči při mimořádných událostech, aby uklidnily děti, které se staly účastníky těchto událostí.

Do osnov základních a středních škol se ochrana člověka při mimořádných událostech dostala už v roce 2004, od loňského září jsou ale rámcové vzdělávací programy upraveny tak, aby plně pokryly všechna potřebná témata.

Kdo by si ale představil, že se opět vrací období igelitových pytlíků na rukou a nohou, vymývání masek hypermanganem nebo organizovaný odchod do krytu, ten je na velkém omylu. Děti se již nepřipravují na válku, ale na každodenní život a běžné situace, do kterých se mohou snadno dostat.

„Dnes je lidstvo každodenně konfrontováno s různými nebezpečími většího či menšího rozsahu. Příroda nám dává stále jasněji najevo, že pánem planety ještě nějakou dobu zůstane. Naše civilizace a její vymoženosti také nejsou úplně bez nebezpečí. A proto je logické, že umět ochránit své zdraví, majetek a zejména život patří k základním lidským kompetencím. Abychom ale dokázali správně reagovat ve vypjatých a stresových situacích, což zrovna mimořádné události jsou, je nutné mít dostatečně zvládnuté (naučené a nacvičené) správné postupy chování a činnosti, čehož lze dosáhnout pouze pravidelným a postupným získáváním znalostí, dovedností a formováním správných postojů právě ve vzdělávacím procesu,“ vysvětluje potřebu výuky této problematiky na školách vedoucí oddělení instruktáží a školení generálního ředitelství HZS ČR Eleonóra Tilcerová.

Hned v první třídě se tak například děti učí o tom, že oheň je sice dobrý sluha, ale špatný pán, jak snadno může vzniknout doma a jak tomu předejít. Co udělat, když už oheň vypukne nebo pravidlo – zastav se – lehni si – kutálej se, pokud na nich začne hořet oblečení.

V průběhu základní školy jsou pak děti seznamovány také s dalšími tématy z oblasti ochrany obyvatelstva. Osvojí si zásady co dělat před, při a po povodni, co si sbalit do evakuačního zavazadla nebo jak se nouzově ukrýt. Dozví se jak se zachovat v případě vzniku havárie s únikem nebezpečné látky nebo teroristického útoku.

V posledním ročníku základní školy se děti učí charakteristiku všech mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy, jako je bouře, vichřice, silné mrazy, sněhové kalamity, extrémní teplo a podobně a také zásady chování při těchto událostech.

Jednotlivé problematiky jsou řazeny do různých vyučovacích předmětů. Snahou je udělat výuku co nejzajímavější, ideálně s praktickými nácviky.

Není pochyb o tom, že pokud nastanou nějaké mimořádné situace, musí si s nimi děti často poradit samy. A je docela možné, že to budou právě vědomosti získané v rámci vyučování nebo na přednáškách hasičů, které jim takové situace pomohou zvládnout.

 

Zde jsou základní pravidla, která by měl znát každý, nejenom děti:
Před odchodem z domu vždy:
-    Zhasni světla.
-    Vypni sporák a další domácí spotřebiče.
-    Uhas otevřený oheň (krb, svíčka, aromalampa).
-    Vypni vodu.
-    Zavři okna a dveře.
Zpozoruješ-li požár:
-    Nejprve se pokus uhasit požár sám, ale nepřeceňuj své vlastní síly.
-    Pokud požár nelze zvládnout, volej tísňovou linku 150 nebo 112.
-    Co nejrychleji opusť hořící objekt.
-    Pokud se v hořícím objektu nachází další osoby, varuj je a pomoz jim opustit objekt.

Další informace nejen o požárech lze najít na stránkách http://www.hzscr.cz.


Vysočina plná novinek a aktuálních informací

Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informací

REKLAMA