REKLAMA

Nájezdy, sjezdy a další komunikace související se zprovozněním dálnice D3 na Českobudějovicku mají být hotové nejpozději do roku 2022. Tedy ke stejnému datu, kdy se plánuje otevření úseku dálnice mezi Úsilným na Českobudějovicku, českobudějovickou čtvrtí Nové Hodějovice a Dolním Třebonínem na Českokrumlovsku.

Potvrdil to první náměstek hejtmanky Josef Knot s tím, že s harmonogramem prací v příslušných lokalitách byli seznámeni minulý týden na svém zasedání krajští zastupitelé. A kraj do nich bude investovat necelých 1,5 miliardy korun. „Společně se na jeho přípravě podílely kraj, krajské město a Ředitelství silnic a dálnic,“ dodal první náměstek.

REKLAMA

Konkrétně se podle Knota jedná o:

  • Dálniční obchvat Českých Budějovic v úseku Úsilné – Hodějovice dlouhý 7,2 kilometru s tunelem se zprovozněním v srpnu 2022. 
  • Úsek dálnice D3 Hodějovice – Dolní Třebonín dlouhý 12,5 km se zprovozněním v srpnu 2022. 
  • Tzv. českobudějovickou Severní spojku vedoucí z kruhové křižovatky u nákupního centra Globus do Pražské ulice o délce zhruba 2,5 kilometruse zprovozněním v srpnu 2022. 
  • Další etapu dostavby Zanádražní komunikace z okružní křižovatky v Novohradské ulici nad nákupním centrem Penny v Nových Hodějovicích a na ni navazující přivaděč k dálnici v místě mimoúrovňové křižovatky Pohůrka ve stejnojmenné českobudějovické osadě s celkovou délkou 395 metrů se zprovozněním v září 2021. 
  • I. etapu tzv. Jižní tangenty propojující silnici I/3 mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem se začátkem v lokalitě mezi Planou a Včelnou na Českobudějovicku s napojením na dálnici v místě mimoúrovňové křižovatky Roudné na Českobudějovicku o délce 2,706 kilometru se zprovozněním v srpnu 2022.
  • Další část Zanádražní komunikace propojující obchvat Srubce na Českobudějovicku dálnici v místě mimoúrovňové křižovatky Pohůrka ve stejnojmenné českobudějovické osadě s celkovou délkou 4,8 kilometru a zprovozněním v srpnu 2022.
  • Tunel pod českobudějovickým nádražím mezi Mánesovou ulicí a čtvrtí Pětidomí, kde se zatím zpracovává projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. 

Jihočeský kraj se na výše uvedených stavbách podílí celkovou částkou ve výši necelých 1,5 miliardy korun. „Na Jižní tangentu půjde 791,8 milionu, na obchvat Srubce 500 milionů, na propojku dálnice s obchvatem Srubce 100 milionů, na propojku od Penny včetně přivaděče k dálnici v Pohůrce 74,8 milionu korun,“ upřesnil Knot.

REKLAMA