Vodovodní hydranty může použít jen provozovatel sítě a hasiči v případě požáru.

S neoprávněnou manipulací s nadzemními i podzemními hydranty se v poslední době stále častěji potýkají vodohospodáři. Hydrant, jako součást vodovodní sítě, slouží vodohospodářům pro její plnění a odkalování. Nezanedbatelnou funkcí pro provozovatele vodohospodářského majetku, tedy společnosti ČEVAK a.s. je také plnění cisteren pro dovoz pitné vody v případě poruch a havárií na vodovodní síti. Hydranty také využívají hasiči, jako zdroj vody, při hašení požárů.

REKLAMA

Použití hydrantů v případě záchranných a likvidačních prací přesně stanovuje Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v souladu se Zákonem č.239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Pouze v tomto případě se také na hasiče nevztahuje povinnost platit vodné a stočné. Žádný jiný způsob manipulace bez vědomí provozovatele tedy není možný.

Pokud by totiž k neoprávněné manipulaci se zařízením vodovodu nebo kanalizace došlo, hrozí dle výše uvedeného zákona pokuta jak právnickým, tak i fyzickým osobám. „Kromě toho jim ještě může vodoprávní úřad uložit pokutu za neoprávněný odběr a to až do stejné výše, tedy 50 tisíc korun. Provozovatel, je navíc oprávněn odebranou pitnou vodu zpětně vyúčtovat a může uložit smluvní pokutu až do výše 10 tisíc korun,“ doplňuje mluvčí společnosti ČEVAK Jitka Kramářová.

Jakákoli manipulace s hydranty, vyjma záchranných a likvidačních prací, je tedy zakázána. Tento problém se objevuje především v jarním a letním období, kdy se začínají napouštět zahradní bazény. Zde je třeba dodržet základní pravidlo. Lidé by měli odběr předem oznámit na bezplatnou linku společnosti ČEVAK a.s. 800 120 112, kde jim poradí s možnými alternativami, jak bazén napustit, případně předají kontakt na příslušného provozního pracovníka.

Zdroj: ČEVAK a.s.

REKLAMA