Rada Libereckého kraje navrhla poskytnout libereckému centru vědeckého vzdělávání iQLANDIA dotaci ve výši 500.000 korun na projekt podpory vzdělávání mládeže. Dotace pokryje část nákladů spojených se vzdělávacími programy pro žáky z Libereckého kraje.

 

REKLAMA

Podporu poskytuje Liberecký kraj opakovaně již od roku 2016, v roce 2015 pak přispěl třemi sty tisíci. „Vzdělávací programy v iQLANDII umožňují žákům rozšířit a prohloubit dovednosti v přírodovědných oborech, což je jedna z dlouhodobých priorit Libereckého kraje v oblasti vzdělávání,“dodal k dotaci Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

iQLANDIA je také zapojena do projektu pro naplňování tzv. Krajského akčního plánu vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání, který Liberecký kraj odstartuje na počátku školního roku. Umožní žákům ještě více využít vzdělávací možnosti a zázemí iQLANDIE, přičemž díky podpoře z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání budou vzdělávací programy pro středoškoláky zajištěny včetně dopravy.

Science learning centrum iQLANDIA se od svého otevření v roce 2014 stalo již pevnou součástí vzdělávací nabídky aktivit nejen pro žáky z Libereckého kraje, ale i z dalších krajů České republiky a příhraničních oblastí, což z něj činí jedno z nejnavštěvovanějších míst v kraji.

REKLAMA