OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Další modernizace a přestavby za zhruba 80 miliónů korun čekají v následujících dvou letech jediný školní statek v Humpolci, který zajišťuje na Vysočině odbornou výuku pro zemědělské obory.

„Dojde na přestavbu učební haly ze 70. let minulého století, výstavbu nové haly pro uskladnění nejmodernějších strojů a výstavbu zázemí pro drobnochov a výkrm prasat,“ vyjmenovává náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku a financí Josef Pavlík. Náklady na většinu plánovaných inovací by měly pokrýt kromě Kraje Vysočina také prostředky z IROP a Programu rozvoje venkova.

REKLAMA

Výuková hala v areále Školního statku Humpolec už má první část modernizace za sebou. Nyní projde druhou etapou oprav, počítá se se zateplením celého pláště. Doplněním patra s učebnou se přirozeně navýší kapacita učeben, vznikne výukový a předváděcí prostor pro výuku zejména zemědělské mechanizace. Právě moderní stroje budou uskladněny v prostorách za rekonstruovanou halou. „Zde se počítá s využitím prostor pro všechny obory – mechanizace a služby, agropodnikání, chovatelství, opravář zemědělských strojů. Hala bude mít velkorysé rozměry 92 x 22 metrů, bude do ní soustředěna veškerá dostupná moderní technika, kterou zapůjčí renomovaní dovozci a výrobci. Dohody už existují. Žáci České zemědělské akademie, kteří na statku absolvují povinnou praxi, se tak budou učit na opravdu moderních strojích a zařízeních,“ popisuje ředitel České zemědělské akademie Humpolec Otakar Březina.

Vedle výukové haly a nové haly pro uskladnění strojů počítají v Humpolci také s výstavbou drobnochovu a výkrmny prasat. „Při této akci dojde k demolici stávajícího objektu porodny a odchovny prasat, který byl uveden do provozu v roce 1975. Na jeho místě bude vybudován nový objekt, část bude sloužit pro chov vodní a hrabavé drůbeže, bude zde i chov našich původních plemen prasat, vedení statku uvažuje i o plemeni přeštické černostrakaté prase. Druhá část objektu bude sloužit jako výkrmna prasat. Naší snahou je, aby se žáci detailně seznámili s chovem i méně významných hospodářských zvířat, která ale k životu na vesnici bezesporu patří. Výstavba tohoto objektu začne ještě do konce roku,“ doplňuje ředitel Školního statku Humpolec Jan Mácha.

Podle radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jany Fialové je cílem Školního statku i kraje usilovat o získání dalších prostředků na vybudování učebny na zpracování mléka. Ta by mohla začít fungovat už na podzim příštího roku v prostorách původní mléčnice v objektu bývalého kravína. „Studenti a zájemci z ostatních škol a i široká veřejnosti se zde naučí, jak se mléko zpracovává, jak se vyrábí jogurt nebo sýr. Zájem o budoucí kurzy je už nyní. Stavební práce, které se budou blížit hodnotě jednoho miliónu korun, budou doplněny dodávkou technologie a zařízení, kde největší položkou je pořízení pastéru, jako nejdůležitějšího vybavení učebny,“ říká radní. Školní statek Humpolec by do budoucna potřeboval pro zajištění běžného provozu pořídit nový dodávkový automobil na rozvoz masa a masných výrobků, nový varný kotel na masnou výrobu a v plánu je také nákup vyhřívaných napáječek pro jatečné býky.

REKLAMA