OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

zachranka_02Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina zanese do své mapy nové výjezdové stanoviště. Novostavba v Kamenici nad Lipou má zajistit neodkladnou přednemocniční lékařskou péči pro jihozápadní část kraje Vysočina. Nové stanoviště za téměř 12,5 milionů korun vyrostlo na jižním okraji průmyslové zóny v Masarykově ulici za deset měsíců.

Investice zahrnuje i plně vybavené sanitní vozidlo za 3,5 milionu korun a další zdravotnické vybavení. Důležitost stavby zdůraznil svojí návštěvou Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, který ke stavbě dodává: „Velmi si vážím a oceňuji přístup kraje Vysočina, který i v této nelehké době dokázal vybudovat další stanoviště zdravotnické záchranné služby. Oceňuji, že kraj Vysočina nemyslí jen na obyvatele Vysočiny. V případě Kamenice nad Lipou bude nově vybudované stanoviště sloužit i obyvatelům obcí z oblati jindřichohradecka za hranicemi kraje.“

 „Celodenní provoz zde bude zajišťovat ve dvou směnách desetičlenný tým záchranářů a řidičů – záchranářů. Díky novému stanovišti v Kamenici nad Lipou bude občanům kraje Vysočina k dispozici 20 výjezdových stanovišť obsazených 27 posádkami,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 
Záměrné umístění objektu v okrajové lokalitě s vynikajícím dosahem na hlavní silnice směr Žirovnice nebo Jindřichův Hradec umožní rychlé napojení na hlavní rychlostní komunikace. Pozemek, stejně jako projektovou dokumentaci, zajistilo město. "Nová záchranka byla zbudována na zelené louce. Nabídek na umístění bylo několik. Nakonec jsem se rozhodli umístit stanoviště do těsného sousedství areálu hasičského záchranného sboru," uvedl náměstek hejtmana pro oblast majetku Libor Joukl.

"Provozní budova je navržena jako jednopodlažní přízemní nepodsklepený objekt s hlavním vstupem z boku budovy, který je situován rovnoběžně s přilehlou Masarykovou ulicí, na kterou je orientován i výjezd záchranářských vozů. Objekt je zastřešen pultovou střechou se spádem k zadní podélné obvodové stěně. Půdorys objektu je obdélníkového tvaru o rozměrech 23 x 11 m," komentoval technické parametry novostavby Jiří Krejčí z krajského majetkového odboru a doplnil, že fasáda byla záměrně provedena v kombinaci nadčasové bílé a záchranářské žluti. Tento, dalo by se říci až typový vzhled, bude kraj Vysočina i nadále držet při případné realizaci dalších nových výjezdových stanovišť.
REKLAMA