OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

nove_centrum_lukavecPo roce a půl intenzivních stavebních prací vznikl v Lukavci komplex sociálních služeb. Projekt byl podpořen a spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Celkové náklady projektu činí 19,5 mil. Kč, z nichž 92,5 %, tedy téměř 18 mil. Kč, bylo pokryto z evropské dotace.Provoz objektu zajišťuje příspěvková organizace městyse Lukavec - Centrum sociálních služeb LADA Lukavec.
 
Nově vzniklá organizace se zaměřuje na osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Začne poskytovat odlehčovací služby pobytové, ambulantní i terénní postiženým, kteří dostávají péči v jejich přirozeném sociálním prostředím. Dočasným převzetím péče o tyto osoby umožní centrum pečujícím rodinám si odpočinout a poskytne jim čas k řešení osobních záležitostí.

„Cílem odlehčovací služby v našem centru sociálních služeb je krátkodobá podpora a pomoc rodinám pečujícím o osoby s postižením. Klientům zajistíme potřebnou odbornou péči v době, kdy se rodiny nemohou o své příbuzné starat. Celý komplex sociálního zařízení bude dostupný i místním seniorům,“ dodal František Pinkas, starosta městyse.

„Městys Lukavec realizací tohoto projektu vhodně využil opuštěné budovy školní jídelny i školní družiny a zřízením příspěvkové organizace tak podpořil sociální služby nejen v obci, ale i v celém regionu“ uvedl po návštěvě městyse Lukavec Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina.
REKLAMA