OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

V úterý 14. 11. 2017 uspořádala nezisková organizace Hodina H ve spolupráci s Krajem Vysočina a Městem Pelhřimov Veletrh mezinárodních příležitostí v Pelhřimově. Akce se zúčastnili studenti z Obchodní akademie Pelhřimov, ze SPŠ a SOU Pelhřimov a také studenti z Gymnázia Humpolec. „Možnosti studia v zahraničí jsou dnes opravdu široké a záleží pouze na zájmu studentů. Například Kraj Vysočina nabízí středoškolákům stipendium na částečné pokrytí nákladů spojených s ročním studijním pobytem v partnerských regionech kraje,“ uvedla Jana Fialová, krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu.

Hodina H za pomoci zahraničních dobrovolníků z Francie, Španělska a Německa přiblížila programy pro mládež Erasmus+ a Evropskou dobrovolnou službu. Studenti se také seznámili s nabídkou mezinárodních aktivit, stipendijních programů a soutěží, které nabízejí Kraj Vysočina a Evropský region Dunaj-Vltava. Jak sehnat brigádu, práci v zahraničí nebo se zúčastnit dobrovolnických workcampů, takové informace získali studenti u stolků Eures - Evropská síť pracovních míst a Inex-SDA – Sdružení dobrovolných aktivit. O záležitostech ohledně Evropské unie a evropských fondů diskutovali studenti u stánku Eurocentra Jihlava.

REKLAMA

Zdroj: Hodina H

Odezva od studentů byla velmi pozitivní a se zájmem se zapojovali do diskuse. Někteří byli překvapení, kolik možností se jim nabízí, a podle jejich slov o některých dosud ani neslyšeli.

Studentce Janě Hodačové z Obchodní akademie Pelhřimov se líbila také forma prezentace, kdy studenti po tří až pětičlenných skupinách diskutovali u jednotlivých stolků: „Jsem nadšená, tato forma předání informací studentům je mnohem lepší než velké prezentace pro mnoho osob.“ A Tomáš Bártů s Danielem Rysem a Jakubem Rysem ze SPŠ a SOU Pelhřimov, kteří jsou zároveň členy studentského parlamentu, ji doplnili: „V rámci školních parlamentů jsme řešili, že my studenti nemáme dostatek informací o mezinárodních příležitostech, nedostanou se k nám. A tak jsme rádi, že byla tato akce uspořádána. Informace dnes získané určitě předáme dále našim spolužákům“.

Neméně aktivně se do tohoto projektu zapojila i ředitelka humpoleckého gymnázia Hana Havelková se svými studenty. „Dnes se mnou do Pelhřimova přijelo jen 18 studentů, kteří jsou aktivně zapojeni do školního parlamentu. Veletrh mezinárodních příležitostí pro studenty středních škol pro ně byl velice přínosný a věřím, že zvýší jejich motivaci ke studiu cizích jazyků, nebo zapojení se do evropských vzdělávacích projektů. Takovýto typ akce bychom uvítali i přímo na našem gymnáziu.“

Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

 

Jana Čermáková, Eva Havlíčková

REKLAMA