Za prvních 6 měsíců roku 2020 došlo k dalšímu poklesu objemu směsného komunálního odpadu (SKO), který byl svezen z území našeho města.

Je to překvapivé zjištění, protože v době jarního nouzového stavu většina z nás byla nucena pobývat doma či na chatách a tento čas mnozí využili k velkému úklidu. V některých městech je tak hlášen nárůst směsného odpadu o 25-30 %. Ne však v Dobříši.

REKLAMA

V letošním roce je to ve srovnání s první polovinou loňského roku o 41,1 tun méně, tj. další pokles o 6 %.

Naopak tříděný papír i plastové odpady dále rostlou. V první polovině letošního roku se svezlo o 61 % více plastu a o 11 % více papíru než v první polovině roku 2019. Na množství se projevilo i chování v době Covid-19, kdy řada domácností nakupovala více přes zásilkové služby. To následně zvýšilo množství vytříděného plastu a papíru.

Ve měsíční statistice je patrný výrazný nárůst směsného odpadu v letošním červnu. V tomto měsíci se svezlo 143 tun, co je výrazně více než v předchozích měsících, kdy se průměr pohybuje kolem 111 tun za měsíc. Důvodem je svozový kalendář. Směsný odpad se sváží v pondělí, ve středu a v pátek, kdy pravidelně největší svoz je v pondělí. Pokud máme v měsíci 7 svozových dnů a z toho 3 pondělky, je objem takto abnormální. Takové měsíce jsou letos jen dva, právě červen a listopad.

Počet domácností zapojených do Motivačního systému (MESOH) stále mírně roste, nyní je zapojeno již 65 % rodinných domů a 13 % bytových domů.

REKLAMA