Zástupci města přijali pozvání partnerských měst a v červnu obě německá města Greiz a Pfinztal navštívili.

O víkendu 9. – 10. června se konaly Zahradní a zámecké slavnosti ve městě Greiz. Malebné městečko leží ve spolkové zemi Durynsko. Z vedení našeho města se slavností zúčastnil starosta Václav Kočí a místostarosta Mgr. Jan Šašek. Čekal na ně tradiční průvod městem, prohlédli si výstavu obrazů s tématem Rokycany, v neděli večer zavítali do místí koncertní haly, jelikož součástí oslav bylo vystoupení místní filharmonie. Návštěvu zakončilo pondělní rozloučení se starostou města Greiz Gerdem Grünerem, který po téměř 25 letech opouští vedení města.

REKLAMA

Následující víkend, tj. 16. – 17. června, se zástupci vedení města starosta Václav Kočí a tajemník městského úřadu Mgr. Daniel Chaloupka vydali do druhého partnerského města, do Pfinztalu. Pfintzal sdružující čtyři městečka Berghausen, Kleinsteinbach, Söllingen a Wöschbach se nachází ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. V letošním roce slaví města 20. výročí partnerství. Pfinztal proto uspořádal setkání na oslavu dlouhotrvající spolupráce. Starosta Václav Kočí a starostka Nicola Bodner podepsali dokument, kterým se zavazují ke spolupráci i v dalších letech. „Tímto dokumentem chceme zvlášť zdůraznit naší vůli, původní myšlenky a cíle tohoto partnerství, které bylo uzavřeno 13. března 1998, a nadále je prosazovat“ píše se ve zmíněmém dokumentu. Se zástupci města do Pfinztalu odcestoval velký orchestr ZUŠ Rokycany pod vedením dirigenta Luboše Klasny. Orchestrr svým vystoupení velice obohatil společné setkání měst a vykouzlil úžasnou atmosféru.

Na oplátku jsou zástupci obou partnerských měst pozváni na naše městské slavnosti, které se tradičně konají v září.

REKLAMA