Nabídka na mikrobiologický rozbor vody v bazénu

Zdravotní ústav na pracovišti Tachov, Plzeň a dalších připravil pro občany akční nabídku Mikrobiologického rozboru vody z bazénu za 599 Kč včetně DPH. Vzhledem k vysokým teplotám je tato nabídka velmi aktuální. Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic pro odběr a pokud by byl větší zájem občanů (minimálně 8 rozborů) je možná návštěva vzorkaře v obci, doprava zdarma.

Pojmenování nových ulic v Tachově

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 2.10.2017 byly s účinností od 1.února 2018 pojmenovány dvě ulice nad rapotínským sídlištěm pro nově vznikající bytovou výstavbu. Ulice blíž k sídlišti byla pojmenována Swobodova a jižnější ulice směrem k Velkému Rapotínu byla pojmenována Rumplerova. Současně bylo rozhodnuto o oddělení průjezdné části ulice Na Výspě mezi ulicí Chodská a ulicí Na Stráni (pohledově od bývalé hasičské zbrojnice kolem garáží vpravo), která je pojmenována jako ulice U Garáží. Ulice Na Výspě je nově v rozsahu od bývalé hasičské zbrojnice k rodinným domkům (pohledově z ulice Chodská vlevo kolem garáží). Touto změnou nedošlo k žádné vynucené změně dokladů, na uvedených adresách nemá nikdo hlášený trvalý pobyt.

Informace pro řidiče

Město Tachov upozorňuje řidiče na částečnou uzavírku silnice II/198 v úseku od počátku obce Úšava až za most ev. č. 198-055 a v úseku cca 100 m od křižovatky II/198 a III/19850 až cca 150 m za dálniční sjezd D5 Mlýnec, z důvodu provádění rekonstrukce silnice v rámci stavby „Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec – Přimda, 2. úsek“ v termínu od 30.07.2018 do 30.09.2018. Objízdná trasa se nestanovuje. Provoz bude veden po zbývající volné části vozovky v režimu přechodné úpravy provozu.

Upozornění pro řidiče

Město Tachov upozorňuje řidiče na částečnou uzavírku silnice II/199 v úseku od křižovatky se silnicí II/605 u bývalé restaurace Kadrnožka až na začátek obce Nová Hospoda, z důvodu provádění opravy povrchu silnice II/199 v termínu od 20.08.2018 do 31.10.2018. Objízdná trasa se nestanovuje. Provoz bude veden po zbývající volné části vozovky v režimu přechodné úpravy provozu.

REKLAMA