OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

kytkaTradiční pastviny v okolí Vladislavi jsou předmětem zájmu základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice (ZO ČSOP Kněžice) již od roku 2008. Zoologické a botanické průzkumy, které ochránci provedli v letech 2009-2010, potvrdily výjimečnou přírodní hodnotu tohoto území. Té si bylo vědomo také bývalé zastupitelstvo, které udělilo souhlas s dlouhodobějším záměrem ZO ČSOP Kněžice obnovit tradiční pastviny v okolí Vladislavi.

"Prvním naším počinem byl projekt „Záchrana tradičních pastvin v okolí Vladislavi“ z programu ČSOP Ochrana biodiverzity podpořený Lesy České republiky, s.p. a Ministerstvem životního prostředí. V tomto projektu byli cílovou skupinou místní občané. Navázat spolupráci s místními občany bylo pro nás důležité z dlouhodobého hlediska, protože do tohoto území chceme své aktivity soustředit trvale," řekla za Český svaz ochránkců přírody Kněžice Kateřina Feikusová.

V rámci tohoto projektu se na obnově pastvin podílela v červnu 2010 skupinka dobrovolníků z pojišťovny Kooperativa. Tato akce byla uspořádána společně s Fórem dárců v rámci firemního dobrovolnictví. V září 2010 pak byla z projektu uspořádána terénní exkurze pro veřejnost a otevřena fotografická výstav v prostorách úřadu městyse.  Exkurze a výstava pojednávala o přírodních hodnotách pastvin v okolí Vladislavi a jejich významu pro život místních obyvatel. Jelikož se exkurze díky špatnému počasí zúčastnil malý počet návštěvníků, byla v náhradním termínu ještě v září uspořádána pro veřejnost populárně-naučná přednáška s promítáním fotek významných druhů rostlin a živočichů.

"Během projektu se nám podařila navázat spolupráce s místní základní školou, kam jsme zavítali v říjnu 2010 a kde jsme přednášeli pro žáky 6.-8. tříd. Máme velkou radost, že spolupráce se ZŠ ve Vladislavi bude pokračovat i po skončení tohoto projektu v rámci dvouleté kampaně ZO ČSOP Kněžice „Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině“ podpořené Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí. Děti by se měly na jaře vydat na exkurzi po pastvinách, prezentovat své získané vědomosti ve škole a na obci a zapojit se praktické ochrany vzácných pastvin ve Vladislavi," dodala Feikusová.

Beseda_ve_Vladislavi
Posledním počinem letošního pilotního projektu bude společná beseda s dětskou soutěží připravená pro občany a děti na 22. listopadu 2010 opět v prostorách úřadu městyse Vladislav. Těšit se mohou na promítání fotek z letošních akcí ZO ČSOP Kněžice ve Vladislavi, debatu nad výsledky projektu a malý přírodovědný kvíz pro dospělé i děti.

V pondělí bude také poslední možnost prohlédnout si fotky z výstavy na chodbách úřadu. Výstupem projektu je informační tabule, která bude nainstalována v prostorách obce a bude vysvětlovat hodnotu výjimečně zachovalých pastvin a smysl prováděných zásahů na nich.
REKLAMA