OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

stromy stromoradiRadnice na podzim vysází nové stromy. V Borovinském kopci se za několik týdnů objeví kulovité jasany a lísky. Obnovu stromořadí v ulicích Sucheniova a Pražská naplánoval odbor komunálních služeb Městského úřadu Třebíč na letošní podzim. Jedná se prakticky o dvě části téže ulice, která je frekventovanou výpadkovou z Třebíče ve směru na Jihlavu a Telč.

Celá alej je vymezena křižovatkami s ulicemi Doleželova a Na Strži. Stávající stromořadí v úseku nad železničním přejezdem tvoří červenokvěté hlohy obecné. Přestárlé dřeviny v úseku pod přejezdem jsou kulovité formy jasanu ztepilého, které pochází z dvacátých až třicátých let minulého století.

REKLAMA

Stromy v obou úsecích se ocitají na hranici životnosti, mají silně sníženou vitalitu. Stromořadí má četné výpadky po již dříve uhynulých stromech. V Pražské ulici, tedy nad kolejemi, rozmístí radnice lísky turecké. V Sucheniově ulici, tedy pod kolejemi, vysadí město opět kulovité formy jasanu ztepilého. V obou případech se bude jednat o menší kompaktní dřeviny, které jsou vhodné pro danou lokalitu.

 


Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informací

Úspory energie sledujte na EnergyTV

REKLAMA