OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

vodni_nadrzOblíbená vodní nádrž Lubí severně od Třebíče projde odbahněním a opravou. Akce je v plánu na rok 2012. Zastupitelstvo města schválilo minulý týden smlouvu o součinnosti mezi radnicí a rybáři.

Zatím posledním zásahem prošlo Lubí v polovině 80. let, kdy byly odstraněny nánosy bahna. Po více než čtvrtstoletí provede město odbahnění znovu a opraví také hráz. Vybagrované bahno se může vyvézt na zemědělské pozemky, protože rozbory prokázaly jeho čistotu. Na sypané hrázi nechá radnice na některých místech udělat její dotěsnění. Důležitá bude rekonstrukce vypouštěcího mechanismu a přepadu. Ten současný totiž není dimenzován na stoletou vodu. Dosavadní půlkruhovitý půdorysný tvar přepadu se změní na plošně větší ve tvaru písmene „U“. Hloubka zůstane přibližně stejná.

Nádrž Lubí byla postavena v letech 1960 až 1962 brigádami Moravského rybářského svazu. Původně sloužila jako záložní zdroj pitné vody pro okresní město. Dnes se používá již jen k rekreačním účelům. Kromě koupání ji využívají v omezené míře také rybáři. Je oblíbeným cílem procházek Třebíčanů, po její hrázi vede i cyklostezka. Vlastníkem nádrže je město. Podobně jako u jiných rybníků ji má od radnice dlouhodobě pronajatou Moravský rybářský svaz.

„Voda je dnes do Třebíče dotažena dálkovody z Mostiště a Vranova. Vodárenským účelům už nádrž Lubí zřejmě nikdy sloužit nebude. Původní výtlačný řad od Lubí do města je dnes používán opačným směrem pro zásobování místní části Ptáčov,“ vysvětlil Jan Urbánek z Vodárenské akciové společnosti.REKLAMA