OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

socialni_sluzbyŠkoly a školská zařízení mají v dnešní době nelehkou úlohu. Kromě vzdělávání a výchovy žáků, se musí zabývat i prevencí výskytu nežádoucích jevů v chování dětí. Pomocnou ruku jim v tomto nabízí občanské sdružení STŘED se svou nabídkou programů primární a sekundární prevence. A školy této pomoci často využívají. Jen v loňském roce bylo ve 30 školách z třebíčska a moravskobudějovicka realizováno celkem 189 programů primární prevence pro 3720 žáků.

„Největší zájem byl o programy zaměřené na bezpečné užívání internetu a předcházení výskytu šikany“, uvedla  za STŘED, o.s. Kateřina Melánová – vedoucí Programů primární prevence.

Od podzimu loňského roku rozšířil STŘED svou činnost o služby Centra prevence a pomoci. „Poskytujeme pomoc a podporu při řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikovými projevy chování“ představuje činnost vedoucí centra Lucie Vetchá. Školy využívají z nabídky zařízení především programy sekundární prevence, tzv. intervenční programy. „Jedná se o interaktivní zážitkový program zaměřený na řešení vztahových problémů v třídním kolektivu a na posilování vhodných vzorců chování a jednání s tím, že vychází z aktuálních potřeb a problematiky v konkrétním kolektivu“ vysvětluje Vetchá. Školy se tak na centrum mohou obrátit nejenom s žádostí o pomoc při řešení problematických vztahů ve třídě, ale i výskytu šikany. Této nabídky mohou kromě základních a středních škol využívat i dětské domovy, výchovné ústavy, internáty, domovy mládeže při ZŠ a SŠ, popř. další instituce a organizace.

Centrum nabízí své služby formou individuálních konzultací i skupinové práce se třídou a jsou určeny nejenom školám a pedagogům, ale individuální psychologické a speciálně pedagogické služby a poradenství a komplexní sociálně právní poradenství mohou využívat i rodiče dětí.

Více informací mohou zájemci nalézt na adrese www.stred.info pod odkazem Centrum prevence a pomoci.
REKLAMA