REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

socialni_sluzbyCeloživotní vzdělávání sociálních pracovníků si opět vzalo pod svá křídla třebíčské občanské sdružení STŘED. Od března STŘED spustil projekt akreditovaný ministerstvem práce a sociálních věcí. V průběhu 68 hodin, rozčleněných do osmi částí, nakombinuje teoretické poznatky s konkrétními pracovními zkušenostmi.

„Důraz klademe na osobnostní rozvoj sociálních pracovníků, jejich povědomí o vlastních silných a slabých stránkách,“ informovala koordinátorka Kateřina Melánová. Klíčovými tématy jarního kurzu jsou řešení konfliktů, sebezpoznání, krizová intervence, šetrná sebeobrana, etika a etické kodexy, prevence syndromu vyhoření a supervize. Možnost zapojit se mají sociální pracovníci státní správy i samosprávy, ale také nestátních neziskových organizací. Jednou z lektorek vzdělávání je klinická psycholožka Nora Brátková, která pracuje ve STŘEDu v ambulanci klinické psychologie.

V současné době je ambulance klinické psychologie občanského sdružení STŘED smluvním partnerem České průmyslové zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny Media. Šanci však mají i ostatní pojištěnci, a to zdarma v rámci spolufinancování ESF a státním rozpočtem ČR. Ambulance nabízí psychoterapeutické služby jednotlivcům i rodinám, klinicko-psychologickou diagnostiku a supervizní vedení. V roce 2010 se uskutečnilo 524 konzultací, bylo provedeno 24 psychologických vyšetření a celkem proběhlo 84 supervizí.

Více informací mohou zájemci nalézt na adrese www.stred.info pod odkazem Vzdělávání a Ambulance klinické psychologie.
REKLAMA