OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

dukovanyPravidelné setkání starostů měst a obcí ležících ve dvaceti kilometrové zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany hostily Hrotovice. Osmdesátku přítomných hostů seznámili zástupci hasičského záchranného sboru, společnosti ČEZ a Jaderné elektrárny Dukovany s informacemi o havarijní připravenosti, fungování jaderné elektrárny a také došlo na současné energetické potřeby a budoucnost jaderné energetiky v České republice.

Důležitost tohoto setkání svou přítomností podtrhla také Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
 
Starostové obcí tzv. Energoregionu získali stručné informace k vnějšímu havarijnímu plánu Jaderné elektrárny Dukovany, dále upozornění na povinnosti upravené legislativou spadající do kompetencí samospráv obcí a předány byly také adresy důležitých www stránek. Velkou diskuzi nejen mezi starosty, ale i přítomnými senátory a poslanci, vyvolaly výtky na adresu společnosti ČEZ a Jaderné elektrárny Dukovany týkající se financování aktivit v přilehlých obcích.  "Na podporu obecních aktivit z rozpočtu elektrárny odchází 70 milionů korun. Jejich rovnoměrné rozdělení je druhá věc," uvedl během diskuze Tomáš Žák, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany. Na něj směřovaly i dotazy budoucího fungování dukovanské elektrárny. Fakt, že prioritně je k rozvoji určena JE Temelín přítomné starosty příkliš nepotěšil, leč už teď probíhá tvorba detailní studie proveditelnosti a existuje smlouva s distribuční společností ČEPS týkající se Dukovan.

Dukovanská lokalita je však i přesto klíčovou energetickou lokalitou, jejíž hodnotu vyzdvihl ve svém vystoupení senátor Miloš Vystrčil. Ten poukázal na nedostatečné vyjádření hodnoty tohoto území, ochoty ČEZ k dalšímu rozvoji tohoto energetického podniku, a to v kontextu přesahující hranice České republiky. Obce ústy svých starostů proto nejsou spokojeny s výší částky, která je mezi ně energetickou společností rozdělována, podepisuje se to prý na kvalitě společenského života a také není zajištěn "nadstandard" života občanů v "ohroženém" pásmu.V případě připomenutí povinností starostů ve vztahu k havarijním plánoům a krizovému řízení starostové poukázali na obrovské spektrum různorodých povinností, na které se však v jejich rozpočtech nedostává prostředků. Zde by měla zafungovat odpovědnost státu resp. legislativců.

Pravidelně je na setkání ze strany obcí kritizován technický stav komunikací v havarijním pásmu elektrárny. "Peníze na opravy silnic jsou rozdělovány podle jejich skutečného zatížení a také dopravního významu. V minulém roce byla realizována oprava silnice Hrotovice - Jaroměřice a další kratší úseky v této oblasti. Na další úseky hledáme potřebné finance," reagoval radní kraje Vysočina Zdeněk Ryšavý.

Na území České republiky v současné době fungují dvě jaderné elektrárny - Dukovany (Vysočina) a Temelín (Jihočeský kraj). Temelín je zatím poslední spuštěnou jadernou elektrárnou v Evropě. 
REKLAMA