OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

 

trebic lavkaMezi Třebíčany jsou dva noví čestní občané města. Stali se jimi lékař Josef Nováček a historik Rudolf Fišer. Nejvyšší městské ocenění předal oběma zasloužilým mužům starosta Pavel Heřman v sobotu 20. srpna. Setkání zastupitelstva města v Zadní synagoze s účastí řady hostů se konalo u příležitosti Slavností tří kápí. 

REKLAMA

 

Doktor Josef Nováček zasvětil celý život dětskému lékařství. V 50. a 60. letech zakládal a uvedl do provozu první odborné dětské ambulance v okrese Třebíč. V 80. letech založil v Třebíči jesle pro hendikepované děti. Od roku 2000 byl předsedou spolku pro dostavbu Třebíčského divadla. Významným podílem se zasloužil o dokončení divadla Pasáž na Masarykově náměstí. Inicioval také vydání dvou knih – „Divadlo posvěcené nadšením“ a „Třebíč ve službách Thálie 1945-1965“.

Doktor Rudolf Fišer se po léta věnuje regionální historii Třebíče. Zabývá se městem, benediktinským klášterem a židovským ghettem. Je autorem nebo spoluautorem řady významných publikací.  

„Lékař Josef Nováček a historik Rudolf Fišer jsou muži, kteří svou dlouholetou prací vykonali mnoho nejen pro své obory, ale také pro reprezentaci Třebíče. Svou neúnavností, pečlivostí a zápalem dělali dobré jméno svým profesím i našemu město nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Za jejich celoživotní dílo patří oběma nejvyšší ocenění,“ řekl starosta Pavel Heřman ve svém projevu v Zadní synagoze.


PROFIL: PhDr. Rudolf Fišer, CSc.

PhDr. Rudolf Fišer, CSc., se narodil 25. července 1940 v Domaželicích u Přerova. Od svých devíti let vyrůstal v Třebíči. Po absolvování gymnázium vystudoval v letech 1957 – 1962 dějepis a češtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Oběma předmětům vyučoval na Střední ekonomické škole v Třebíči. Od roku 1971 do roku 1979 působil jako vysokoškolský učitel na katedře historie a etnografie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Po návratu do Třebíče zastával v letech 1979 – 2002 až do svého odchodu do důchodu funkci zástupce ředitele na zdejším gymnáziu.

Oblastí zájmu doktora Fišera jsou obecné dějiny se zaměřením na středověkou historii slovanských národů. Z tohoto oboru publikoval řadu vědeckých studií a článků, včetně referátu pro XV. světový kongres historických věd v Sofii. 

Po odchodu z brněnské fakulty zaměřil doktor Fišer svou pozornost na regionální historii Třebíče. Věnoval se městu, benediktinskému klášteru a židovskému ghettu. Po léta psal popularizační články do regionálního tisku. Je autorem nebo spoluautorem několika publikací.  

Jmenujme například: 
„Třebíč. Dějiny města I.“, „Třebíč. Z historie benediktinského opatství“, „Třebíč. Osudy židovských domů“, „Klášter uprostřed lesa“, „Bazilika sv. Prokopa, Židovská čtvrť a hřbitov v Třebíči“ nebo „IX. svazek Historického atlasu měst České republiky věnovaného Třebíči.“


PROFIL: MUDr. Josef Nováček

MUDr. Josef Nováček se narodil 4. srpna 1929 v Brně. V letech 1940 až 1948 navštěvoval brněnské gymnázium. Od roku 1948 do roku 1953 studoval na lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Dětství a mládí trávil často v Kamenné u Budišova, kde má jeho rodina kořeny. Od raného věku se tak v něm vyvíjel vztah k nedaleké Třebíči. Blízké pouto k našemu městu a regionu přispělo k tomu, že zde zahájil kariéru. Od roku 1953 působil v Okresní nemocnici Třebíč jako lékař-pediatr. Poté se stal primářem dětského oddělení. V této funkci pracoval v letech 1974 až 1996. Od roku 1996 byl pak činný jako pediatr na částečný úvazek. 

Vztah k dětskému lékařství se pro doktora Nováčka stal celoživotním posláním. V 50. a 60. letech zakládal a uvedl do provozu první odborné dětské ambulance v okrese Třebíč. Po mnoho let vedl Oddělení zdravotní výchovy v Třebíči. V 80. letech založil v našem městě jesle pro hendikepované děti. Toto zařízení se stalo předchůdcem dnešního Denního rehabilitačního stacionáře pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež provozovaného městem. Doktor Nováček napsal v průběhu let desítky článků a odborných prací zaměřených na problematiku dětského věku. Působil v několika organizacích. Svou činností se výrazně zasloužil o nastavení systému péče o děti v rámci celosvětových programů, hlavně pak o zavedení a rozvoj programu na odstranění jódové nedostatečnosti v zemích s nedostatkem jódu ve stravě. 

Po společenských změnách v roce 1989 stál doktor Josef Nováček u vzniku českého zastoupení organizace UNICEF. Od listopadu 1990 pracoval v Českém a Slovenském výboru pro UNICEF. V roce 1993 byl poté zvolen prvním předsedou Českého výboru pro UNICEF. 

Doktor Nováček působil také v zahraničí. V šedesátých letech pracoval jako dětský lékař dva roky v saharské oblasti Tuniska. V roce 1994 za bosenské války působil jménem UNICEF jako lékař v Mostaru a Blagaji. 

Kromě vynikajících výsledků v lékařství je rotarián Josef Nováček činný také na poli kultury. O tom, že hraje na housle, mandolínu a kontrabas, mnoho lidí neví. Víme však o jeho činnosti v oblasti divadla. V našem městě zanechal v tomto ohledu nesmazatelnou stopu. Od roku 2000 byl předsedou spolku pro dostavbu Třebíčského divadla. Významným podílem se zasloužil o dokončení tohoto objektu na Masarykově náměstí, na který jsme dnes tolik pyšní. Doktor Nováček inicioval také vydání dvou knih – „Divadlo posvěcené nadšením“ a „Třebíč ve službách Thálie 1945-1965“.


Informace pro gurmány a milovníky jídla na Vysočině - Vysočinachutná

Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informací

 

 

 

 

 

REKLAMA