OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

tri kralove_2012Koledníci Tříkrálové sbírky vyjdou po Novém roce již podvanácté. Mezi 1. až 14. lednem 2012 se přes 1 000 koledníků v řadě měst a obcí okresu Třebíč vydá obcházet domácnosti se zapečetěnými pokladničkami s logem Charity ČR. 

Kolednickou skupinku tvoří zpravidla koledníci převlečeni za tři krále - mudrce z východu. Koledníci mají úředně zapečetěnou kasičku a vedoucí skupinky se na požádání občanů prokáže platným průkazem, který jej zplnomocňuje vykonávat sbírku. Dárci, kteří přispějí do pokladničky, dostanou jako symbolické poděkování malé balení cukru a informativní letáček. Se svolením majitele koledníci napíší křídou na domovní dveře znamení K+M+B 2012. Jsou to počáteční písmena jmen tří mudrců Kašpar (latinsky Casparus) = strážce pokladů, Melichar (Melchior) = král je světlo, Baltazar = ochránce života. Nápis znamená také přání: Christus Mansionem Benedicat = Kristus žehnej tomuto domu. 

REKLAMA

V našem městě zahájí Tříkrálovou sbírku ředitel Oblastní charity Třebíč Mgr. Petr Jašek spolu s dalšími dvěma pracovníky ve čtvrtek 5.1.2012, kdy společně zazpívají seniorům v Domovince a navštíví představitele města na radnici. V tento den od 14 hod. si také lidé mohou se třemi králi za zvuku harmoniky zazpívat koledy na Karlově náměstí pod vánočním stromem v doprovodu lamy a třech oslíků, na kterých se mohou povozit děti.

Na svůj svátek 6.1.2012 přijdou koledovat Tři králové již potřetí do Jaderné elektrárny Dukovany. V čase oběda se s nimi můžete potkat v budově ABI v prostoru před jídelnou. 

ČTVRTEK 5.1.2012 OD 14 DO 16 HOD. NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI

Finanční prostředky vybrané při Tříkrálové sbírce 2012 by chtěla Oblastní charita Třebíč použít na:

 • materiální nebo finanční pomoc lidem v sociální či zdravotní nouzi (dle konkrétní žádosti)
 • podpora Charitní pečovatelské služby na okrese Třebíč
 • podpora činnosti Poradny Ruth Třebíč
 • Středisko rané péče Třebíč – víkendové pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním  postižením
 • podpora činnosti Dobrovolnického centra 

 

Finanční prostředky vybrané při této sbírce v lednu 2011 Oblastní charita Třebíč využila na:

 • humanitární pomoc lidem postiženým zemětřesením v Japonsku v březnu 2011
 • humanitární pomoc pro oblasti postižené hladomorem - Somálsko
 • Důstojný život – adopce seniorů a zdravotně postižených osob na Zakarpatské Ukrajině
 • Pečovatelská služba – Tjačiv, Ukrajina
 • Charitní pečovatelská služba v rodinách Třebíč
 • realizace projektu K - centrum Noe – středisko pracovní rehabilitace „Druhá šance“
 • Domácí hospicová péče Třebíč – nákup oxygenerátoru
 • AL PASO – podpůrný sociální program
 • projektová dokumentace pro stavbu Domova pro matky Třebíč a Střediska rané péče Třebíč  
 • podpora projektů farních charit

Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

Úspory energie sledujte na EnergyTV

Facebook i-Vysočina.cz

REKLAMA