OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

silnicePo roční rekonstrukci se v pátek otevřela pro běžný automobilový provoz krajská páteřní komunikace II/152 z Jaroměřic nad Rokytnou do Hrotovic.

Celkové náklady na stavební práce přesáhly 87 milionů korun. Poměrnou část ve výši 75 milionů dotoval Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod z příspěvků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu, zbylých dvanáct milionů uvolnil ze své pokladny kraj Vysočina.

„Celkem byl modernizován úsek dlouhý přes jedenáct kilometrů. Stavba byla navíc rozšířená o půlkilometrový průtah městem Hrotovice. V průběhu plánované rekonstrukce se totiž výrazně zhoršil její technický stav,“ komentoval průběh prací náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl.

Nově modernizovaná silnice figurovala v zásobníku akcí čekajících na dostatek financí delší dobu. Vzhledem k tomu, že je součástí silniční páteřní sítě kraje Vysočina, čemuž odpovídá výše jejího zatížení, bojovali zde krajští cestáři s lámající se krajnicí a trhlinami v tělese vozovky. Letošní generální rekonstrukce vyřešila problém šířkového uspořádání tzn., že došlo k rozšíření zúžených míst, modernizován byl i jeden most, řešení se našlo také pro nefunkční odvodnění komunikace. „V této části regionu však ještě práce na silnicích nekončí. Například na příští rok plánujeme rekonstrukci dalšího úseku na trase silnice II/152, z Jaroměřic nad Rokytnou do Dědic. I v tomto případě budeme připravovat žádost o finanční spoluúčast EU, a to prostřednictvím programu Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR,“ uvedla Mirka Kremláčková z krajského odboru dopravy.

Silnice II/152 z Jaroměřic do Hrotovic tvoří dopravní osu ve směru západ – východ kraje Vysočina a vytváří dopravní vazbu mezi centry Dačice, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Ivančice, Rosice až Brno. Komunikace je mezi Jemnicí a hranicemi kraje Vysočina zahrnuta do Páteřní silniční sítě kraje Vysočina.

„Celková délka rekonstrukce byla 11,6 k m. Součástí prací bylo kompletní odfrézování vozovky a položení nového asfaltového povrchu v celé trase včetně všech křížatek a napojení účelových a polních cest a hospodářských sjezdů. Stavba byla převážně prováděna po úsecích s částečnými uzavírkami, děkujeme proto za trpělivost všech řidičů a cestujících,“ řekl František Kinc vedoucí střediska Jihlava společnosti Skanska.
REKLAMA