OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

alejPo třech měsících práce skončila první etapa projektu Revitalizace alejí. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny uspěla v Regionálním operačním programu Jihovýchod s pilotním projektem, který v několika etapách může pomoci až desítkám alejí v regionu.

Na konci července byly obnoveny první aleje: podél silnice z Boňkova do Herálce a z Tisu až na křižovatku. „Náklady na potřebnou revitalizaci více než tří stovek vzrostlých stromů dosáhly výše 2,75 milionů korun,“ uvedl Aleš Fučík náměstek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

„Letošní drsná zima se výrazným způsobem podepsala na poškození dřevin, v důsledku to znamenalo, že jsme museli vykácet, po dohodě s odborníky, o něco více stromů, než jsme plánovali,“ informoval Aleš Fučík Mezi Boňkovem a Herálce ošetřili pracovníci specializované firmy 135 stromů a v aleji u obce Tis prošlo ozdravnou kůrou 167 stromů.

Další revitalizace alejí kolem krajských komunikací je v plánu na podzim - v období vegetačního klidu. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny opět požádá o spolufinancování ROP Jihovýchod. V tuto chvíli je aktuálních dalších devět projektů týkajících se všech okresů Vysočiny.  Péče o aleje bude pokračovat i v příštím roce. „Máme zájem na tom, aby dřeviny v blízkosti silnic neohrožovaly běžný silniční provoz ve svém bezprostřední okolí, ale jsme si vědomi, že zdravotní stav vegetace ovlivňuje i hustota silniční dopravy. Pokud jsme schopni péči o dřeviny zajistit za podpory evropských fondů a navíc tak vytvořit i nová pracovní místa, má tato aktivita nediskutovatelný význam,“ uvedl náměstek hejtmana kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl.
REKLAMA