OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Dnes přesně v 8 hodin ráno zahájil Kraj Vysočina příjem žádostí o kotlíkové dotace v rámci dodatečné výzvy. K rozdělení je aktuálně 24 miliónů korun pouze na likvidaci starých kotlů na tuhá paliva a jejich výměnu za ekologické zdroje vytápění. Výhradně však dle zadání ministerstva životního prostředí za kotle na biomasu a tepelná čerpadla. „První vlna žadatelů, kteří své žádosti doručili osobně hned ráno do sídla Kraje Vysočina, byla odbavena během 26 minut,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Podle prvních dat, která zohledňují podání cca do dvou hodin od zahájení příjmu žádostí, zaevidoval Kraj Vysočina více než sedm stovek žádostí. Zhruba polovina z nich byla přes podatelnu úřadu přijata v listinné podobě osobně, druhá polovina byla úřadu adresována prostřednictvím e-podatelny a přes datovou schránku. „Podle našich záznamů přišlo dnes ráno do datové schránky Kraje Vysočina v první minutě příjmu žádostí téměř 130 dokumentů,“ doplňuje Pavel Pacal.

REKLAMA

Mezi nejvytrvalejšími čekateli na osobní podání patřila rodina Ivany Zavadilové z Olešnice – Okrouhlice, která by ráda dosáhla na dotaci pro výměnu 18 let starého kotle. Paní Ivana dorazila se svou žádostí v největší skupině žadatelů kolem 5. hodiny ráno. Energicky proběhlo podání žádosti u pana Michala z Ledče nad Sázavou, společně se svým doprovodem žádali o dotaci na nákup kotle do nově pořízeného rodinného domku. Paní Marie z Pelhřimova si podle svých slov netroufala na elektronické podání. O kotel na biomasu proto spolu s manželem přišli krátce před pátou hodinou požádat osobně.

kotliky

kotliky2

kotliky3

kotliky4

Foto: Kraj Vysočina

V následujících dnech budou pracovníci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina administrovat veškeré žádosti, provedou kontroly správnosti a úpolnosti žádostí a následně připraví materiály pro projednání v radě kraje.

Šance získat dotaci v této dodatečné výzvě na kotlíkové dotace administrované Krajem Vysočina klesá úměrně narůstajícímu času.

Zdroj: Kraj Vysočina

REKLAMA