OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Dopravní policisté Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina v úterý 22. září změří své praktické dovednosti a teoretické znalosti v rámci krajského kola soutěže dopravních policistů. Soutěže se zúčastní celkem čtrnáct dopravních policistů. Jedná se o policisty z pěti dopravních inspektorátů územních odborů, z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a z dálničního oddělení ve Velkém Beranově.

„Hlavním účelem krajské soutěže je prověřit teoretické znalosti a praktické dovednosti dopravních policistů na krajské úrovni. Proto má krajská soutěž dvě části - teoretickou a praktickou část. Soutěž bývá postupová, kdy dva nejlepší policisté postupují do celorepublikového kola. V letošním roce tomu tak ale nebude. Důvodem jsou mimořádná opatření související s šířením COVID-19,“ uvedl plk. Mgr. David Jirák, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

REKLAMA

Teoretická část soutěže zahrnuje test z pravidel silničního provozu a test z odborných znalostí právních předpisů, které se týkají výkonu služby dopravních policistů. Na vypracování testu z pravidel silničního provozu bude účastníkům stanoven časový limit. Praktická část soutěže, a to jízda zručnosti, se bude konat ve venkovním areálu na ploše bývalého letiště v Komárovicích.

Poté se soutěžící a tým rozhodčích přesunou na křižovatku u autobusového nádraží na ulice Jiráskova - Fritzova, kde bude pokračovat praktická část soutěže. Ta bude zahrnovat řízení silničního provozu na této křižovatce stanovenými pokyny po dobu pěti minut pro každého účastníka. V době, kdy budou řídit křižovatku policisté, bude vypnuta světelná signalizace. Řidiči i chodci se tak budou muset řídit pokyny policistů.

Časový harmonogram:

  • 10:15 hodin - zahájení praktické části soutěže – jízda zručnosti (výcviková plocha)
  • 12:45 hodin - zahájení praktické části soutěže – řízení křižovatky
REKLAMA