OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

euraV září letošního roku bude ukončena pětiletá usilovná práce, která započala v roce 2005, kdy se kraj Vysočina zapojil do Finančního mechanismu EHP/Norsko.

Finanční mechanismus EHP/Norsko pro období 2004-2009 otevřel novým členským státům Evropské unie další možnosti pro získávání peněžních prostředků na svůj další rozvoj.

Kraji Vysočina se podařilo získat částku 600 tis. eur, která byla ještě navýšena o 78 tis. eur tvořící povinnou spoluúčast.

Tato nemalá suma byla na základě náročného výběru přerozdělena mezi žadatele o dotaci. Vítězi konkurenčního boje se stalo šest individuálních sub-projektů s těmi nejlepšími návrhy. Za pozornost stojí i zmínka, že celková finanční výpomoc dosahovala až 90% celkových nákladů rozpočtu akce.

Projekt Získaná peněžní částka
Rekonstrukce krovu a opláštění střechy barokního zámku v Myslibořicích 5,3 mi. Kč
Stavební úpravy kostela sv. Filipa a Jakuba v Žirovnici 4,8 mil. Kč
Obnova objektu radnice v Telči (1. etapa)
3,7 mil. Kč
Rekonstrukce věže kostela sv. Petra a Pavla v Nové Říši 3,2 mil. Kč
Stavební úpravy kostela sv. Jakuba Staršího v Křeči 1,3 mil. Kč
Restaurování oltáře svatého Floriána v kostele sv. Víta v Pelhřimově 800 tis. Kč
Tabulka č. 1. – Přehled vítězů

Realizace projektů, tj. stavební a restaurátorské práce, probíhaly především v letech 2008-2009. Poslední stavebně nejrozsáhlejší sub-projekt, obnova kostela sv. Filipa a sv. Jakuba v Žirovnici, byl zdárně ukončen v závěru loňského roku. Letošní rok byl už pouze ve znamení ukončování veškeré agendy včetně kontroly náležitého využití prostředků ze strany Ministerstva financí ČR.

Vynaložené úsilí všech zúčastněných přineslo velké množství pozitiv – šest kulturně historických památek získalo novou tvář. Subjekty, které se zmíněných projektů účastnily, nasbíraly bohaté zkušenosti s administrativou projektů, a tyto zkušenosti mohou zúročit při dalším podávání žádostí. Tento fakt ostatně potvrzuje i získání dalších financí z fondů EU. A v neposlední řadě dalším kladem je účelné využití finančních profitů, které nabízí členství v Evropské unii.
Poslední dobrou zprávou pro všechny je podepsání dohody mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Evropskou unií o pokračování Finančního mechanismu EHP/Norska pro programovací období 2009-2014, ke kterému došlo dne 28. 7. 2010, což ve svém důsledku pro Českou republiku znamená alokaci dosahující výše až 130,8 mil. euro,  což je cca 327 mld. Kč.

Kraj Vysočina je připraven se do dalších projektů aktivně zapojit a získat co největší díl tohoto sladkého koláče. S pomocí Finančního mechanismu EHP/Norsko a správně cílenými investicemi se může Vysočina stát ještě krásnějším místem pro život! 

*Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Finanční mechanismus Norska ( výše jako „Finanční mechanismus EHP/Norsko“) byly založeny v roce 2004 třemi nečlenskými státy EU - Islandem, Knížectvím Lichtenštejnsko a Norským královstvím. Hlavním cílem těchto podpůrných programů je financování snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru v rámci vymezených prioritních oblastí: uchovávání evropského kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, rozvoj lidských zdrojů, zdravotnictví a péče o dítě, podpora udržitelného rozvoje, vědecký výzkum a vývoj.
REKLAMA