OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Těsně před koncem roku 2019 lze ze statistik Kraje Vysočina vyčíst kolik bylo uvolněno z rozpočtu na podporu profesionálních i dobrovolných hasičů na území Vysočiny. Nejvyšší položku ze souhrnného výdeje 27,6 miliónu korun představuje spolufinancování Kraje Vysočina při nákupu dopravních automobilů pro vybavení jednotek požární ochrany obcí. V letošním roce o krajskou spoluúčast požádalo 36 obcí a kraj uvolní více než 11,3 miliónu korun. Zbytek pokryje státní dotace a podíly obcí,“ popisuje tok krajských peněz náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla. 8,7 miliónů korun bylo určeno pro profesionální sbor k posílení investic pro rozvoj profesionálních jednotek a vypracování projektové dokumentace na stavbu nové výjezdové stanice v Jihlavě.
 
Další krajské peníze pomohly Krajskému sdružení dobrovolných hasičů Kraje Vysočina. 2,2 miliónu korun bylo rozděleno mezi jednotky sboru dobrovolných hasičů na pořádání soutěží v požárním sportu, vybavení mladých hasičů, zajištění preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a propagaci požární ochrany. Prostřednictvím grantových programů Fondu Vysočiny bylo rozděleno 3,6 miliónu pro obce na zajištění akceschopnosti jednotek a zhruba 1,3 miliónu korun na nákup elektrocentrál do vybavení jednotek obcí. „V tomto případě se jednalo o druhým rokem opakovaný grant, jehož existenci si chválí jak obce, tak ředitelství krajských hasičů. Program bude zopakován i v roce 2020. Máme totiž velký zájem, aby bylo funkční elektrocentrálou vybaveno co nejvíce jednotek obcí a byla zajištěna jejich soběstačnost v případě mimořádné události,“ vysvětluje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Viditelný nárůst ve finanční podpoře Kraje Vysočina je podle Martina Kukly v případě podpory práce krajského sdružení dobrovolných hasičů. Zatímco letos jim byl rozpočet navýšen o 300 tisíc korun, příští rok si přilepší o dalších 300 tisíc korun, ty by měly pomoci především s organizací Mistrovství České republiky hry Plamen dětí do 15 let a dorostu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu, které se bude konat na Vysočině. Oproti roku 2018 letos dotace pro obě složky hasičů narostly celkem o 4,3 milióny korun.

Ve schválené částce 13,4 miliónů korun, se kterou rozpočet Kraje Vysočina počítá pro profesionální i dobrovolné hasiče v roce 2020 je opět pamatováno na investiční činnost, na rozvoj akceschopnosti, dovybavení jednotek požární ochrany obcí. Pozitivní informací je, že další peníze mohou získat profesionálové z jarního přerozdělení zůstatku hospodaření Kraje Vysočina. V tuto chvíli je ve hře uvolnění více než 4,5 miliónu korun navíc na pořízení šesti kapacitních nádrží na pohonné hmoty. Tyto nádrže by byly využívány v mimořádných situacích. Nádrže za přispění kraje pořídí Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, který počítá s tím, že se dovybaví speciální manipulační technikou.

REKLAMA
REKLAMA