OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Královéhradecký kraj vyniká skvělými podmínkami na pracovním trhu, na výborné úrovni je vzdělávání, region nabízí výjimečné prostředí pro kulturní a společenské vyžití. Lidé jsou v kraji spokojeni a mají také objektivně proč. Potvrdil to výzkum Místo pro život, ve kterém analytická agentura Datank hodnotí objektivní data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 2 800 obyvateli všech regionů. Stříbro bere Zlínský kraj, bronz Hlavní město Praha.

 

REKLAMA

misto pro zivot TZ

foto zdroj: Místo pro život

V celorepublikovém srovnání zaznamenal Královéhradecký kraj vysoce nadprůměrný výsledek v hodnocení pracovních podmínek. Místní obyvatelé jsou spokojeni se mzdami, nízkou nezaměstnaností i širokou nabídkou pracovních míst. Lidé v regionu oceňují také kvalitní podmínky pro vzdělávání a péči o děti, kde je zahrnuta například dostupnost mateřských škol i dětských hřišť. Kladné body získal Královéhradecký kraj v očích místních i rozvojem infrastruktury a širokými možnostmi sportovního a kulturního vyžití v místě bydliště. Jisté rezervy obyvatelé regionu stále spatřují v dostupnosti lékařské péče a zařízení pro seniory, v kapacitě lůžek v nemocnicích, dostupnosti lékáren nebo podílu bezbariérových spojů MHD, tedy ve zdravotních a sociálních službách. Pokulhává také oblast občanské společnosti a tolerance, kam spadá třeba počet sdružení, nadací nebo fondů. Druhá část výzkumu, která je založena na tvrdých datech, ukázala, že na skvělém výsledku kraje se velkou měrou podílí především zlepšení ve volnočasových aktivitách a bezpečnosti. Počet kulturních institucí je při srovnání s ostatními regiony nejvyšší, množství kulturních i sportovních aktivit pořádaných v průběhu roku nadprůměrný. Lidé mají v regionu jednu z nejvyšších nadějí na dožití a nízkou průměrnou nemocnost. Kraj je nejlepší v recyklaci odpadu, na silnicích je bezpečno, počet úmrtí na silnicích je dokonce jeden z nejnižších v České republice.

Na Vysočině si lidé pochvalují bezpečnost

Kraj Vysočina poskytuje svým obyvatelům pocit bezpečí. Ti jsou v rámci celé České republiky vůbec nejspokojenější s mírou kriminality, objasněností trestných činů, ale i dopravní nehodovostí. Lidé zde nemají problémy budováním občanské společnosti, například prostřednictvím nejrůznějších spolků či dobrovolných sdružení. Asi nepřekvapí, že se místní ve výzkumu velmi pozitivně vyjádřili k ekologii a životnímu prostředí v místě bydliště. Naopak ne úplně přesvědčivé výsledky sklidil kraj u místních obyvatel za možnosti pro volnočasové aktivity, ať už se jedná o kulturní nebo sportovní akce. Podprůměrná je rovněž spokojenost lidí s pracovními podmínkami a výší mezd. Tvrdá data ukazují, že Kraj Vysočina má nejvíce dobrovolných hasičů, obyvatelé jsou disciplinovaní a chodí k volbám. Kraj se však potýká s nedostatkem lékařů a také zastoupení vysokých škol je zde minimální, takže většina vysokoškoláků musí dojíždět jinam.

 

REKLAMA