OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Na výstavbu a vybavení transformovaných domácností pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením čerpá Kraj Vysočina už sedm let dotace z evropských fondů. Přechod z ústavního typu péče na péči komunitní ale nespočívá jen ve výstavbě domů pro bydlení a zřizování doprovodných ambulantních služeb pro obyvatele regionu. "Ačkoli se finančním objemem jedná o nejnáročnější aktivitu celého procesu, není jedinou. Neméně důležité je následné poskytování služeb, přičemž existuje vysoké riziko přenosu ústavních prvků do komunitní služby," vysvětluje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.
 
 
Tyto tendence mohou mít jak klienti, tak zaměstnanci zařízení v přímé péči i ve vedoucích pozicích. S tím, aby ústav doopravdy zůstal „za dveřmi“, pomáhají evropské fondy prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost. Příspěvkové organizace Kraje Vysočina Domov Jeřabina Pelhřimov, Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj a Domov ve Zboží čerpají z Výzvy 37 od roku 2016 a prostřednictvím Výzvy 66 od začátku roku 2018 potřebné zdroje v celkové výši 16,2 miliónů korun, na kterých se kraj Vysočina povinně podílí 5% nákladů (800 tisíc korun). Do současnosti přitom bylo vyčerpáno 7,3 miliónu korun. Dva projekty budou úspěšně ukončeny ještě letos, další dva v roce 2019 a poslední v roce 2021. Další zdroj financí nabídne připravovaná Výzva 89, která bude vyhlášena na podzim tohoto roku.

Realizovanými aktivitami projektů jsou podpora klientů  žijících v komunitě (sociálně rehabilitační a terapeutické aktivity), podpora aktivit cílených na zaměstnávání klientů na chráněném i běžném trhu práce, podpora zaměstnanců (v přímé péči i v managementu organizací) formou dalšího vzdělávání, supervize, příkladů dobré praxe, apod. Součástí je také evaluace dopadu projektových aktivit na život klientů a propagace vzniklých služeb. V případě Domova ve Zboží, který do transformace teprve vstupuje, se jedná o aktivity připravující klienty a zaměstnance zařízení na tento proces, včetně zpracovaného transformačního plánu.

V aktuálním programovém období najde mimo ústav novou adresu 136 klientů ústavů sociální péče (Domov Háj, Domov Kamélie Křižanov a Domov ve Zboží), Kraj Vysočina plánuje ještě vybudovat novou kapacitu komunitního bydlení pro 12 klientů z Domova ve Věži. Během několika týdnů zahájí Kraj Vysočina např. práce na transformovaném bydlení v Třešti.

REKLAMA
REKLAMA