OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

V současné době pátrají policisté v Kraji Vysočina po 175 osobách. Z tohoto počtu je v osmnácti případech osoba pohřešována, devatenáct osob má být dodáno do výkonu trestu odnětí svobody a v případě 23 osob jde o děti se soudně nařízenou ústavní výchovou. Ve třiceti případech policisté pátrají po pobytu osoby. Zbývající lidé jsou hledáni na základě soudně vydaných příkazů k zatčení nebo souhlasů se zadržením osoby podezřelé, vydaných státním zástupcem.

V loňském roce policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyhlásili celkem 875 pátrání, což bylo o 112 méně ve srovnání s rokem 2016. Z tohoto počtu se 351 pátrání týkalo dětí s nařízenou ústavní výchovou, ve 127 případech se jednalo o pohřešovanou osobu a na 99 osob byl soudem vydán příkaz k zatčení nebo příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Vypátrat se loni podařilo policistům 618 osob.

REKLAMA

Jednou ze součástí plnění úkolů Policie České republiky je pátrání nejen po osobách, ale také po odcizených věcech. „Loni jsme vyhlašovali pátrání po 65 motorových vozidlech a 43 se jich podařilo vypátrat. Pátrali jsme po 154 odcizených registračních značkách a pouze dvě se podařilo vypátrat,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Co se týče pátrání po osobách, rozlišují policisté osoby hledané, pohřešované a osoby, u kterých je pátráno po jejich pobytu.

Po některých osobách policisté z Vysočiny pátrají dlouhodobě. V dubnu roku 2005 bylo vyhlášeno pátrání po Pavlu Vorlickém z Jihlavy, na kterého byl soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu pro rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost. Od ledna 2007 se neúspěšně pátrá po pohřešované ženě – Marii Pajerové z Lipničky nad Sázavou, která byla naposledy viděna 11. ledna 2007 ve Světlé nad Sázavou.

V současné době policisté v Kraji Vysočina pátrají po totožnosti dvou zemřelých. Stále neznají jméno muže, jehož tělo bylo nalezeno 8. prosince 2005 na železniční trati v katastru obce Malý Beranov mezi stanicemi Malý Beranov a Luka nad Jihlavou. Zemřel na následky srážky s vlakem. Jeho věk byl stanoven na 40–50 let, měl 160 centimetrů vysokou hubenou postavu, nosil dioptrické brýle, měl hnědé oči, hnědé vlnité vlasy a čelní pleš.

Mrtvola neznámého muže, který zemřel násilnou smrtí, byla nalezena 10. října 2008 v katastru obce Kožichovice na Třebíčsku. Muži mohlo být mezi 20 a 30 lety, byl vysoký 165–175 centimetrů, měl hnědé rovné vlasy, velmi špatné – téměř neošetřované zuby. V tomto případě se podařilo vytvořit pravděpodobný portrét neznámého.

Portrét. Zdroj: Policie ČR

Pohřešovanou osobou se rozumí fyzická osoba, o níž se lze důvodně domnívat, že je ohrožen její život nebo zdraví, místo jejího pobytu není známo a policií po ní bylo vyhlášeno pátrání. Pátrání je vyhlašováno na základě oznámení o pohřešování, které může učinit kdokoliv. Podmínkou pro vyhlášení pátrání po pohřešované osobě je právě důvodná obava o její život a zdraví. Pokud není tato podmínka splněna, nejedná se z pohledu zákona o pohřešovanou osobu.

„U osoby starší osmnácti let platí zásada, že po vypátrání je tato osoba informována, že se po ní pátrá jako po osobě pohřešované a kdo učinil na policii oznámení o pohřešování. Policisté se osoby zeptají, zda souhlasí s tím, aby oznamovateli bylo sděleno místo jejího současného pobytu. Pokud s tím pohřešovaná osoba nesouhlasí, není policie oprávněna tyto skutečnosti oznamovateli sdělovat. Oznamovateli je sdělena pouze informace, že pohřešovaný byl vypátrán a je v pořádku,“ doplňuje vrchní komisařka oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Jana Láterová.

Zvláštní skupinou pohřešovaných osob jsou osoby nezletilé a mladistvé, kterým byla nařízena ústavní výchova a tyto uprchly ze školských zařízení určených k jejímu výkonu, nebo žadatelé o udělení azylu, kteří opustí v průběhu řízení azylové zařízení.

Pátrání po osobě pohřešované je specifické v tom, že se jedná o osobu, u které je důvodná obava o její život a zdraví. Vždy je důležité zjistit co nejpodrobněji okolnosti pohřešování. „V souvislosti s tím policisté provádějí prověrky v místech, ke kterým má pohřešovaná osoba nějaký vztah, např. rodina, pracoviště, škola a podobně. Dále policisté prověřují ubytovací a zdravotnická zařízení. Pátrání je zveřejňováno v síti internet a regionálních médiích. Na základě zveřejnění pátrání ve sdělovacích prostředcích se daří vypátrat přibližně deset procent osob. Policisté samozřejmě využívají i speciální prostředky pátrání, které nebudeme z taktických důvodů uvádět,“ sdělila policejní mluvčí.

Specifickou skupinu pohřešovaných osob tvoří tzv. dítě v ohrožení. Jedná se o osobu mladší patnácti let, která se vzhledem ke svému věku může stát obětí nešťastné náhody, postrádá přístup k potřebným lékům, je prokazatelně fyzicky či psychicky handicapovaná nebo se stala obětí únosu. V případech únosu se jedná o případy zjevně vykazující známky násilí, nebo jejichž pachatel trpí duševním onemocněním či je labilní s nepředvídatelným chováním a jsou známy skutečnosti o tom, že pohřešovaná osoba je ohrožena na životě nebo zdraví. V těchto případech je spouštěn tzv. Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. Právě v těchto případech je prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků o pomoc žádána veřejnost. Zejména relace v televizi a rozhlase v mnoha případech vedou k vypátrání dítěte, případně k získání důležitých poznatků o jeho pohybu.

Hledanou osobou je fyzická osoba, u které je dán některý ze zákonných důvodů omezení její osobní svobody, místo jejího pobytu není známo a policií po ní bylo vyhlášeno pátrání. Jedná se například o osoby odsouzené, na které je vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. Odsouzený, který bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody nebo se jiným způsobem neoprávněně brání nástupu výkonu tohoto trestu, se dopouští trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za spáchání tohoto trestného činu mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Hledanou osobou se také stává odsouzený nebo obviněný, který uprchne z vězeňského zařízení, vojenský zběh, osoba uprchlá ze zařízení pro výkon ústavního léčení nebo ochranné výchovy a osoba s prokazatelně zjištěnou nakažlivou chorobou, která uprchla ze zdravotnického zařízení. Jako hledaná osoba je veden i cizinec, který uprchl ze zařízení pro zajištění cizinců, nebo osoba, na kterou je vydán evropský nebo mezinárodní zatýkací rozkaz.

Pokud policisté pátrají po pobytu osob, tak se jedná o osoby, jejichž účast je nezbytná na úkonech trestního, občanskoprávního nebo správního řízení. Po pobytu policisté pátrají také v případech, kdy se obviněný nebo svědek v trestním, občanskoprávním nebo správním řízení na výzvu nedostaví k řízení bez dostatečné omluvy a předvedení bylo neúspěšné.

Většina osob, po kterých policie v teritoriu Kraje Vysočina pátrá, je zveřejněna na veřejně přístupné síti internet. Záznamy k osobám lze nalézt na webových stránkách www.policie.cz v záložce „databáze – pátrání po osobách – vyhledávání“. Na těchto stránkách lze pomocí jednoduchého vyhledávače najít konkrétní osobu. Poznatky k osobám v pátrání lze také zcela anonymně zasílat přímo na kriminální službu a vyšetřování Krajského ředitelství policie kraje Vysočina na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

REKLAMA