REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

dokumentyO dočasném pozastavení sběru projektů v probíhajících výzvách až do dalšího řádného zasedání, které se uskuteční 17. září 2010, rozhodl Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém dnešním mimořádném zasedání. Reagoval tak na Nečasovou vládou schválené zrušení spolufinancování projektů Regionálního operačního programu Jihovýchod ze státního rozpočtu od roku 2011.

Výbor také pozastavil podepisování smluv o poskytnutí dotace s žadateli, kterým byla již dotace schválena. Pověřil předsedu a místopředsedu Regionální rady Jihovýchod dále jednat o zajištění finančních prostředků s Vládou ČR.

„Rozhodnutí Nečasovy vlády o škrtech kofinancování regionálních operačních programů EU nepředcházela žádná diskuse s regiony, ani analýza faktických dopadů. Neváhám použít pro toto rozhodnutí vlády označení paskvil,“ řekl dnes předseda Regionální rady Jihovýchod Michal Hašek.

Rozhodnutím o zrušení spolufinancování projektů ze státního rozpočtu vláda zásadně mění podmínky dotací poskytovaných z regionálních operačních programů. Uvedením jejího usnesení do praxe se výrazně zkomplikují podmínky čerpání finančních dotací z EU. Prostředky, které nebudou schváleny vládou v návrhu rozpočtu pro rok 2011, bude nezbytné zaplatit z veřejných zdrojů, což by znamenalo velké zatížení rozpočtů příjemců dotace, jmenovitě krajů, měst a obcí.

V těchto dnech již probíhají intenzivní jednání mezi kraji, regiony soudržnosti a vládou ČR. Na 25. srpen je plánováno setkání hejtmanů s vládou ČR na toto téma.  Úřad Regionální rady Jihovýchod bude přímo informovat příslušné příjemce dotací z ROP Jihovýchod o možném ohrožení spolufinancování projektů ze státního rozpočtu České republiky.

Pozastavené výzvy:

Oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
  • kontinuální výzva s příjmem projektových žádostí od 5. 5. 2008
  • kontinuální výzva s příjmem projektových žádostí od 3. 7. 2008
Oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
  • kolová výzva s příjmem projektových žádostí od 1. 9. 2010 – 30. 11. 2010
  • kolová výzva s příjmem projektových žádostí od 1. 9. 2010 – 31. 1. 2011
Oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center
  • kontinuální výzva s příjmem projektových žádostí od 5. 5. 2008,
Oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu
  • kontinuální výzva s příjmem projektových žádostí od 5. 5. 2008.

REKLAMA