OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

obchvat3V pondělí 27. července krátce po 13. hodině začal řidičům s měsíčním předstihem sloužit tři kilometry dlouhý obchvat obce Bohdalov. Po slavnostním přestřižení pásky vjela na zbrusu nový obchvat první auta. Stavba trvala 22 měsíců, pro její financování bylo použito z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod téměř 112 milionů korun.VÍCE FOTOGRAFIÍ ZE SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ OBCHVATU U BOHDALOVA NALEZNETE UVNITŘ ČLÁNKU!

obchvat2
Jak řekl starosta obce Květoslav Šafránek: „Pro mě to znamená, že skončilo zhruba desetileté úsilí o to, aby se tento obchvat vybudoval. Občané Bohdalova si v částech, kudy vede silnice, velmi odpočinou a zvýší se i bezpečnost našich občanů a dětí.“  Výstavba obchvatu byla vyvolána nevyhovujícími parametry průtahu obcí, jako nedostatečnými směrovými poměry a šířkovým uspořádáním. Podle studií tu projíždělo téměř 3 tisíce vozidel denně.

obchvat2
Na téměř tři kilometry dlouhém obchvatu jsou tři mosty. Jeden je třípolový deskový z železobetonu v délce 31 metrů, který mimoúrovňově převádí místní komunikaci směrem na obec Újezd. Ve dvou místech pak vede komunikace po kovových přesypaných mostech v délkách 6 metrů. Novou silnici lemuje 192 nově osázených stromů. Během stavby se manipulovalo s více než 124 tisíci metry krychlovými zeminy v rámci výkopových a násypových prací. Silnice II/353 je první komunikací, na které jsou 4 značky napájené solárními panely.
REKLAMA