OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

breakdance_wellmezNové velkomeziříčské nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wellmez, které je svým posláním v regionu Velkého Meziříčí ojedinělé, bylo v pátek 8. dubna 2011 slavnostně otevřeno. 

Příjemného dopoledne se zúčastnili mnozí významní hosté. Nové prostory požehnal třebíčský kněz a duchovní asistent Oblastní charity Žďár nad Sázavou Mgr. Jakub Holík. Úvodní slova pronesli Ing. Mgr. Oldřich Haičman, ředitel Charity Česká republika, Josef Komínek, místostarosta města Velké Meziříčí a zástupci kraje Vysočina. Všechny přítomné přivítala Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár, která ve svém projevu uvedla: „Ráda bych poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na vzniku tohoto zařízení. Mé díky patří především vedení města, a to jak tomu původnímu, které stálo u zrodu myšlenky vzniku centra a výrazně ji podpořilo, tak i tomu současnému, které ji podpořilo finančně.“

Vedoucí Wellmezu Bc. et Bc. Marek Sušinka seznámil všechny přítomné se službami, které se v zařízení poskytují a provedl zájemce nově vybavenými prostorami.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wellmez je třináctým zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Jeho posláním je poskytovat pomoc a podporu dospívajícím ve Velkém Meziříčí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Služby Wellmezu jsou určeny dětem a mladým lidem, kteří tráví svůj volný čas na ulici, v partě či jinak neorganizovaně. Nízkoprah nabízí mnoho programů a pestré možnosti trávení volného času: poslech muziky, stolní fotbal, stolní tenis, půjčovnu sportovního vybavení apod.

„Zásadní význam nízkoprahového klubu představuje poradenská a preventivní činnost - umožňuje dětem a mládeži popovídat si nebo se svěřit se svými problémy, které mohou s pomocí pracovníků vyřešit. Wellmez vytváří pro děti bezpečný prostor, v němž dospívající najde místo pro svoje vlastní aktivity,“ sdělil všem přítomným Bc. et Bc. Marek Sušinka, vedoucí Wellmezu. Mladí lidé zde najdou i podporu a pomoc odborně vzdělaných pracovníků. Zároveň jsou ale také „pod dozorem“, protože v klubu platí přesná pravidla, která mimo jiné zakazují požívání alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu. Přístup do nízkoprahového klubu není omezen financemi, pravidelností ani délkou pobytu. Návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostoru klubu, tak v chování i při výběru činností, samozřejmě v mezích pravidel klubu.

Společně s nízkoprahovým klubem je realizována terénní práce. V rámci terénní práce jsou poskytovány a evidovány obdobné výkony jako v oblasti nízkoprahového klubu - kontaktní práce, situační intervence, základní poradenství, informační servis, kontakt s institucemi ve prospěch uživatele služby, práce s blízkými osobami, předání do návazné péče apod. Specifikem terénní sociální práce s dětmi a mládeží je, že setkání s terénním sociálním pracovníkem může být pro dítě či dospívajícího prvním kontaktem s odbornou pomocí realizovanou na základě partnerského přístupu. Dítě či dospívající dosud žádnou odbornou pomoc nevyhledal, nebo alespoň ne na základě svého dobrovolného zájmu. Zažil jen odbornou pomoc vyžádanou rodiči nebo školou (např. na základě požadavku školy docházel do pedagogicko psychologické poradny atd.). Terénní sociální pracovník tedy může být pro dospívajícího zcela prvním představitelem partnerského přístupu dle standardů sociálních služeb.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež získalo v roce 2011 finance z projektu kraje Vysočina s názvem „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“ v rámci operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“. Účelem tohoto projektu je zajistit poskytování sociálních služeb a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území kraje Vysočina.
REKLAMA