Škola základ života. Tedy lépe řečeno „učení“. Děti za ním míří do škol, zvířecí mláďata se učí od svých rodičů. Ale co když osiří? Jedné mladé zatoulané vydře nyní například rodiče nahrazují ošetřovatelé vlašimské záchranné stanice.

„21. 8. se k nám do stanice dostalo osiřelé mládě vydry říční. Vypravili jsme se pro něj do Pacova, kde bylo nalezeno skupinkou turistů, za nimiž zmateně pobíhalo a svým voláním se dožadovalo pozornosti,“ informuje ošetřovatelka Záchranné stanice pro živočichy základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Vlašim Anna Dittrichová.

REKLAMA

vydri mlade ZO CSOP VLASIM

Mládě vydry nalezené v Pacově. Foto: archiv ZO ČSOP Vlašim

Vydry se páří v průběhu celého roku, nejčastěji však od února do léta. Samice pak zůstává s mláďaty v doupěti vyhrabaném ve strmém břehu či pod kořeny stromů a samec od nich odchází a žije samotářsky.

„Malý vydří kluk byl již značně vyhladovělý, a tak naše první kroky směřovali pro pěknou dávku čerstvých pstroužků. Zpočátku bude jeho novým domovem speciálně vybavená místnost s vyhřívaným pelíškem,“ popisuje slečna Dittrichová.

Proč mládě osiřelo, se neví. Největším nepřítelem vyder jsme my, lidé. Matka mohla zahynout pod koly aut anebo vlézt do léčky pytláka.

„Mláďata vydry říční se začínají zcela osamostatňovat až okolo 8. nebo 9. měsíce života. Do této doby bude vydří samec pod naší ochranou a průběžně bude připravován na navrácení zpět do volné přírody. Musí se naučit lovit, ale nesmí si přitom navykat na lidi,“ vysvětluje ošetřovatelka.

Vydra říční je zákonem zařazena mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii druh silně ohrožený. V minulosti byla u nás téměř vyhubena lovem pro kožešinu, pronásledováním rybáři a také pro znečištění řek. Dnes počty této hbité šelmy díky ochraně opět postupně narůstají.

„Oslovili jsme na našem Facebooku veřejnost, aby nám pomohli vymyslet jméno. Vybrali jsme pan Pacička z Pacova. Roste jako z vody a dělá nám radost. Spotřeba ryb stoupá. A tak kdo by lovil rybník a měl nějaké přebytky nebo více plevelných rybek, uvítáme každou pomoc,“ dodává na závěr adoptivní máma Anna Dittrichová.

Michala Jakubův
Záchranná stanice pro živočichy ZO ČSOP Vlašim

REKLAMA