Ve dnech od 09.08.2018 - 20.08.2018 budou částečně uzavřena silnice II. třídy č. 112 v Benešově, ulice Červené Vršky, v úseku mezi okružní křižovatkou u společnosti Verold Benešov s.r.o. po křižovatku s ulicemi Neumannova a Longenova. Zároveň v době od 13.08.2018 - do 25.08.2018 dojde k dopravnímu omezení ulice Neumannova z důvodu napojení plynu a v době od 21.08.2018 - do 27.08.2018 k dopravnímu omezení ulice Červené Vršky z důvodu dokončení plynu a výstavby ostrůvku pro přechod.

Obousměrná objízdná trasa pro nákladní vozidla s podjezdnou výškou nad 3,6 m, je vedena po silnici II. třídy č. 106 - ulici Hodějovského, místní komunikaci - ulici Hodějovského, silnici II. třídy č. 110 - ulici Ke Stadionu, místní komunikaci - ulici Ke Stadionu a silnici I. třídy č. 3. Délka objízdné trasy je cca 3 km.

REKLAMA

Pro ostatní vozidla je obousměrná objízdná trasavedena po silnici II. třídy č. 106, ulicích Hodějovského a Máchova a silnici I. třídy č. 3. Délka objízdné trasy je cca 1,5 km.

Autobusové linky společnosti ČSAD Benešov s.r.o.

Po celou dobu výše uvedeného dopravního omezení bude přemístěna autobusová zastávka „Benešov, Lidl“směr Praha do ulice Máchova k autobusové zastávce „Benešov, U Nemocnice“ (na objízdnou trasu). Autobusová zastávka „Benešov, Lidl“ směr autobusové nádraží bude beze změny. 

Autobusové linky společnosti COMETT PLUS, spol.s.r.o.

Po celou dobu výše uvedeného dopravního omezení nebude obsluhována autobusová zastávka „Benešov, Lidl“ směr Praha. Autobusová zastávka „Benešov, Lidl“ směr autobusové nádraží bude beze změny. 

 

REKLAMA