07_100_1047Národní památkový ústav otevírá v Českém Krumlově Hradní muzeum. Projekt je výjimečný zejména celoročním provozem a historickým charakterem muzejní expozice. Nové muzeum představí exponáty ze zámeckých depozitářů, a připomene tak nejvýznamnější události, vztahující se k rožmberským, eggenberským a schwarzenberským vlastníkům krumlovského panství. Hradní muzeum se pro veřejnost otevře poprvé 11. ledna 2011. PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE Z HRADNÍHO MUZEA V ČESKÉM KRUMLOVĚ!


Hradní muzeum v areálu českokrumlovského hradu a zámku je zcela novou nabídkou v oblasti poznávacích a turistických služeb v Českém Krumlově. „Muzeum bude na rozdíl od většiny hradů a zámků otevřeno po celý rok, v jižních Čechách se tak přidá k hradu Rožmberk a zámku Hluboká, kde jsou v provozu zimní prohlídkové trasy,“ uvedl ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Mgr. Petr Pavelec s tím, že výjimečnost projektu vidí také v rozmanité nabídce muzea. Návštěvníci poprvé spatří vzácné předměty, který byly doposud ukryty v zámeckých depozitářích. „Devádesátpět procent vystavovaných předmětů pochází z depozitářů českokrumlovského zámku, ostatní exponáty zapůjčily do muzea i další památkové objekty ve správě NPÚ,“ upřesnil Petr Pavelec.

01_100_0431
„Hradní muzeum se inspiruje zlatou érou evropských muzejních instalací v 19. století. Pro ty byla typická nápaditost, vynikající kvalita řemesla a pestrost expozice,“ popsal historický charakter muzejní expozice kastelán hradu a zámku Český Krumlov PhDr. Pavel Slavko. Hradní muzeum je umístěno v dosud nevyužité budově tzv. Hrádku, která stojí na druhém zámeckém nádvoří. „Jedná se o jednu z nejstarších a nejhodnotnějších staveb v českokrumlovském zámeckém areálu,“ dodává kastelán Pavel Slavko.

02_100_1070
Otevření Hradního muzea je součástí projektu Rožmberský rok 2011, který připomíná významný rod Rožmberků a jeho kulturní dědictví nejen v jižních Čechách.

03_100_1020
Projekt získal dotaci z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska, rozpočet Hradního muzea je stanoven na 40 miliónů korun. Při rekonstrukci objektu byla obnovena kachlová kamna, proběhlo restaurování osvětlovacích těles a původní výmalby místností. V přízemí byly vybudovány sociální zařízení, rozvody instalací a požární hydranty. „Nechali jsme vyrobit také kopie světel a vitrín inspirovaných historickými vzory,“ doplnil výčet hlavních stavebních prací vedoucí servisního odboru NPÚ v Českých Budějovicích Josef Masaryk. Náročným restaurováním prošla i velká část vystavovaných předmětů.
Provoz Hradního muzea bude zahájen 11. ledna 2011. Plné vstupné do Hradního muzea včetně věže je stanoveno na 130 korun, zlevněné vstupné na 80 korun. Bude možné využít také rodinné vstupné v hodnotě 300 korun. Prohlídky muzea budou samostatné bez průvodce. V každé místnosti bude k dispozici text s krátkými popisy vystavených exponátů. Návštěvníci si budou moci zapůjčit také přehrávací zařízení - audioprůvodce, který mu umožní vyslechnout výklad o právě navštíveném místě. K zakoupení bude k dispozici také katalog Hradního muzea s podrobnějšími popisy exponátů. Muzeum bude otevřeno celý rok od úterý do neděle.

04_100_1022
V přízemí je umístěna kavárna, prostor ke vzdělávacím aktivitám, muzejní obchod a vstupní centrum. Zde si návštěvníci prohlédnou maketu českokrumlovského hradu, která zachycuje jeho podobu v polovině 16. století, jejímž autorem je Jiří Krampera. Podkladem pro maketu byl 3D model, který vznikl na základě archeologických a stavebně-historických průzkumů v areálu českokrumlovského hradu a zámku. Autorem technického zpracování elektronického 3D modelu je Zlata Gersdorfová.  „V neposlední řadě okouzlí návštěvníky dosud neznámé výhledy na město Český Krumlov,“ prozrazuje jedno z dalších lákadel Petr Pavelec.

05_
V patře budovy je umístěna samotná expozice. V prvních dvou místnostech jsou prezentovány dějiny krumlovského hradu a šlechtických rodů Rožmberků, Eggenbergů a Schwarzenbergů, sídlících v průběhu staletí v Českém Krumlově. Budou zde k vidění vzácné artefakty ze zámeckých depozitářů – např. sbírka schwarzenberské gardy, artefakty z mincovny nebo zbrojnice. Návštěvníci mohou spatřit také bohatě zdobenou perskou zbroj, jejíž cesta do zámeckých sbírek je zatím zahalena tajemstvím.

06_100_1072V dalších místnostech budou nainstalovány byt ředitele správy schwarzenberského panství a jeho kancelář, které zde byly na počátku 19. století skutečně zřízeny. Dodržena byla nejen původní dispozice pokojů, ale například i barevnost omítek. Součástí Hradního muzea bude i expozice církevních památek z depozitáře českokrumlovského zámku, kde si návštěvníci prohlédnou bohatě zdobené relikviáře a církevní liturgické předměty. „Výjimečným exponátem je pozoruhodný relikviář sv. Reparáta, který obsahuje ostatky světce z římských katakomb,“ prozradil Pavel Slavko.

00_100_1068_kopie
V jiné části Hradního muzea je situován biograf, kde budou promítány dosud málo známé schwarzenberské filmy z počátku 20. století, které byly natáčeny v Českém Krumlově a v nedalekém zámku Červený Dvůr. Vystaveny budou také dobové fotografie z tohoto období.

Více informací naleznete na webových stránkách www.npu-cb.eu, www.zamek-ceskykrumlov.eu
REKLAMA