VIDEO: Ludmila podvrtala Labe - razící štít v akci

Speciální hydraulicky poháněný razicí štít Ludmila dělá místo pro nové potrubí shybky pod Labem v Obříství. Hloubí tunel pod řekou, jímž za- čala dlouho očekávaná rekonstrukce tohoto úseku vodovodu, kterým denně proteče až 30 milionů litrů pitné vody. Bezvýkopovou technologii zvolily Vodárny Kladno – Mělník, a. s. (VKM) jako v podstatě jedinou možnou. PODÍVEJTE SE NA UNIKÁTNÍ VIDEO O LUDMILE !

Číst dál...

Vodárny podpořily vzdělávání i v době koronavirové

Středočeské i hradecké vodárny se dlouhodobě podílejí na podpoře vzdělávání veřejnosti. Doba „koronavirová“ přinesla další možnosti a příležitosti, tentokrát se zaměřením na vysokoškolské studenty. Společnosti Královéhradecká provozní, a.s., (KHP) a Středočeské vodárny, a.s., (SVAS) ve spolupráci s Institutem environmentálních služeb, a.s. (IES) poskytly studentům VŠCHT Praha, Univerzity Hradec Králové (UHK) a přeshraničně sousedící Univerzity Opole (UO) možnost pro distanční vysokoškolskou výuku využít zdarma moderní edukativní prostředek.

Číst dál...

Kladenská nemocnice vyhlašuje zákaz návštěv

Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci vyhlašuje Oblastní nemocnice Kladno od pondělí 21. září 2020 do odvolání zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních s výjimkou:

 1. návštěv nezletilých pacientů;
 2. návštěv pacientů s omezenou svéprávností;
 3. návštěv rodiček na oddělení šestinedělí a přítomnosti třetí osoby při porodu;
 4. pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Při porodu může být s rodičkou přítomna pouze jedna osoba, za kterou je označen druhý rodič dítěte či osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, a to pouze za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

 1. porod musí probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením;
 2. třetí osobě bude zamezen kontakt s ostatními rodičkami;
 3. třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu;
 4. třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19;
 5. třetí osoba používá jednorázovou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek ve výše uvedené situaci nepostačuje).

Návštěvy na oddělení šestinedělí budou povoleny pouze otci dítěte nebo dospělé osobě žijící s rodičkou ve společné domácnosti, a to maximálně na 30 minut v rozmezí 14:00 – 17:00 hodin při dodržení přísných hygienických opatření!

Dále v souvislosti s návštěvami:

 • Zvažte, zda je návštěva u pacienta nutná a bezpečná!
 • Vstup do nemocnice je umožněn pouze s rouškou přes budovu CAM, kde vám bude změřena tělesná teplota pomocí termokamery.
 • Osoby mající tělesnou teplotu nad 37°C se nemohou návštěvy účastnit.
 • Po vstupu do nemocnice před každou návštěvou vyplníte dotazník pro návštěvy (k dispozici v recepci), který odevzdáte při příchodu na oddělení sestře.
 • Doporučujeme pouze krátké návštěvy (do 30 minut) v počtu maximálně dvou osob v čase od 14.00 do 17.00 hodin!
 • Pokud to stav pacienta dovolí, preferujte návštěvu ve venkovních prostorách nebo společných prostorách nemocnice!
 • Před vstupem na pokoj pacienta proveďte hygienickou dezinfekci rukou!
 • Po návštěvě bude provedena dezinfekce dle dezinfekčního řádu Oblastní nemocnice Kladno.
 • Návštěvy musí dbát pokynů zdravotnického personálu Oblastní nemocnice Kladno.

Řidič kamionu Jiří Sagan byl propuštěn z francouzského vězení

Kladenský řidič kamionu Jiří Sagan byl po dvou letech propuštěn z francouzského vězení, kde si odpykával trest za údajné pašování migrantů. Případ stále není uzavřen, protože řidič podal stížnost na celý proces ke kasačnímu soudu k Paříži a dovolání bylo uznáno za důvodné. Na termín soudu bude už ale moci čekat doma s rodinou.

Číst dál...

Vodohospodáři pomáhají městům zvládnout koronavirovou krizi

Půl milionu korun dostalo město Kladno od společnosti Veolia - hlavního akcionáře Středočeských vodáren a.s. na opatření, souvisejících s koronavirovou krizí. Další peníze pro Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice mezi sebou vybrali členové vedení vodohospodářského podniku a jejich dodavatelé. "Částku věnujeme naší fakultě ČVUT, která se dnes věnuje výrobě respirátorů a plicních ventilátorů. Tam bude využitá velmi užitečně," poděkoval Veolii za rychlou reakci a pomoc v nouzové situaci kladenský primátor Dan Jiránek při předání šeku.

Číst dál...

Vodárny opravují Kladenské přivaděče pro příštích padesát let provozu

Největší vodárenská investice v Kladně, které má zabezpečit kvalitní pitnou vodu pro obyvatele města a okolních obcí pro příštích padesát let, vstupuje letos do své vrcholné fáze. V letošním roce projde opravou klíčový vodovodní uzel na křižovatce ulic Wolkerova a Železničářů v Kladně, kam ústí jeden z hlavních přivaděčů z největšího vodojemu vodárenské soustavy KSKM (Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník) Kožova hora. Na přelomu letošního a příštího roku pak bude tento přivaděč rekonstruován. 

Číst dál...

Hejtmanka si nechala rozpustit kladenské ANO

Vyřizování osobních sporů, odstranění „neposlušných členů“ a v neposlední řadě upevnění spolupráce s ODS na místní i krajské úrovni byly hlavní důvody, které vedly hejtmanku Jaroslavu Jermanovou Pokornou k prosazení zrušení kladenské buňky hnutí ANO 2011. Rozpuštění místního sdružení je reakcí na jarní zvolení nového vedení kladenské buňky ANO, které začalo pracovat na novém a výraznějším prosazování zájmů hnutí na komunální úrovni a současně na ne zcela pevné postavení hejtmanky v čele kraje. Členové místního sdružení hovoří o podrazu na voliče na místní i krajské úrovni, jakož i na principy samotného hnutí a na jeho předsedu.

Číst dál...

REKLAMA