REKLAMA

V sobotních dopoledních hodinách slavnostně přivítal na klatovské radnici pan starosta Mgr. Rudolf Salvetr s pány místostarosty Ing. Václavem Chroustem, Ing. Martinem Křížem a panem tajemníkem Ing. Milanem Jarošíkem zástupce sedmi folklórních souborů. Letošního ročníku se krom českých souborů zúčastnily soubory ze Slovenska, Polska, Estonska a Argentiny. Velké poděkování za přípravu celého festivalu patří skvělému organizačnímu týmu pod vedením slečny Denisy Valentové.

REKLAMA
REKLAMA