25. mezinárodní folklórní festival Klatovy 2018 - slavnostní přijetí na klatovské radnici

V sobotních dopoledních hodinách slavnostně přivítal na klatovské radnici pan starosta Mgr. Rudolf Salvetr s pány místostarosty Ing. Václavem Chroustem, Ing. Martinem Křížem a panem tajemníkem Ing. Milanem Jarošíkem zástupce sedmi folklórních souborů. Letošního ročníku se krom českých souborů zúčastnily soubory ze Slovenska, Polska, Estonska a Argentiny. Velké poděkování za přípravu celého festivalu patří skvělému organizačnímu týmu pod vedením slečny Denisy Valentové.

Klatovy - Cham - 25 let partnerství

Ve středu 20. června 2018  proběhlo na klatovské radnici přátelské setkání představitelů měst Klatovy a německého Chamu při příležitosti oslav 25 let partnerství obou měst. Starosta města Klatov Mgr. Rudolf Salvetr vyjádřil veliké díky všem, kteří stáli u zrodu tohoto partnerství nebo o něj po celých dvacet pět let pečovali a dodnes pečují, zvláště pak bývalému chamskému starostovi Leo Hackenspielovi, současné starostce Karin Bucher a bývalým starostům Klatov panu Janu Vránovi a Karlu Mrázovi. Rudolf Salvetr a Karin Bucher svými podpisy utvrdili význam a náplň dlouholeté partnerské smlouvy.

Hejtman Plzeňského kraje navštívil Klatovy

Ve středu 23. května 2018 navštívil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard Klatovy. V dopoledních hodinách nahlédl do objektu Stálé divadelní scény v Klatovech, poté zamířil do Střední školy zemědělské a potravinářské. Dalším cílem cesty pak bylo středisko Správy a údržby silnic Klatovy, následně setkání se zástupci vedení města na radnici. Tady hejtman Josef Bernard debatoval se starostou Klatov Mgr. Rudolfem Salvetrem, pány místostarosty

Číst dál...

REKLAMA