Ve středu 23. května 2018 navštívil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard Klatovy. V dopoledních hodinách nahlédl do objektu Stálé divadelní scény v Klatovech, poté zamířil do Střední školy zemědělské a potravinářské. Dalším cílem cesty pak bylo středisko Správy a údržby silnic Klatovy, následně setkání se zástupci vedení města na radnici. Tady hejtman Josef Bernard debatoval se starostou Klatov Mgr. Rudolfem Salvetrem, pány místostarosty

Ing. Václavem Chroustem, Ing. Martinem Křížem a panem tajemníkem Ing. Milanem Jarošíkem. Poté společně navštívili refektář a katakomby. Poslední zastávkou na cestě byla firma Rodenstock, kterou hejtmana provedl jednatel společnosti Ing. Václav Nováček.

REKLAMA
REKLAMA