Ve středu 20. června 2018  proběhlo na klatovské radnici přátelské setkání představitelů měst Klatovy a německého Chamu při příležitosti oslav 25 let partnerství obou měst. Starosta města Klatov Mgr. Rudolf Salvetr vyjádřil veliké díky všem, kteří stáli u zrodu tohoto partnerství nebo o něj po celých dvacet pět let pečovali a dodnes pečují, zvláště pak bývalému chamskému starostovi Leo Hackenspielovi, současné starostce Karin Bucher a bývalým starostům Klatov panu Janu Vránovi a Karlu Mrázovi. Rudolf Salvetr a Karin Bucher svými podpisy utvrdili význam a náplň dlouholeté partnerské smlouvy.

REKLAMA