Opravy a výměny ocelové konstrukce mostu byly kompletně dokončeny, včetně provedení kontrolních zkoušek, všech oprav a výměn prvků nosné konstrukce chodníků a zábradlí. V prvním a druhém konstrukčním poli mostu byla dokončena betonáž mostovky. Bednící materiál byl přesunut na čtvrté mostní pole.

Na prvním mostním poli, ve směru od Brozánek, byly zahájeny práce na protikorozní ochraně mostu. Tryskáním se z konstrukce mostu odstraňují původní nátěry a současně, nejpozději do 12 hodin, musí být na celou konstrukci mostu včetně zábradlí nanesen první, základní nátěr. Práce postupují v souladu se schválenými technologickými postupy po úsecích cca 4 - 4,5 m/den. Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny a operativní návštěvy odborníků. Práce specialistů se nyní soustředí na kontrolu protikorozní ochrany.

REKLAMA
REKLAMA