V Klaudiánově nemocnici slouží dva nové přístroje na radiodiagnostickém oddělení: magnetická rezonance a mamograf. Ve středu 9. ledna byly tyto přístroje oficiálně uvedeny do provozu. „Jsme velmi rádi, že tento přístroj naše nemocnice má. Jedna z mála okresních nebo oblastních nemocnic, která magnetickou rezonanci má, protože ve většině jsou tyto přístroje pouze na vyšších nebo centrových pracovištích,“ řekl předseda představenstva Klaudiánovy nemocnice Ladislav Řípa.

„Realizovaných projektů v naší nemocnici byla skutečně velká řada za téměř 200 milionů korun. Příprava a samotná realizace není za provozu není nic jednoduchého. Díky proto patří nejen Středočeskému kraji za finanční podporu, ale také lidem, kteří se na realizaci podíleli,“řekl Jiří Bouška, místopředseda představenstva nemocnice. Realizované projekty si přijela ve středu prohlédnout také hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

REKLAMA

Nová magnetická rezonance Magnetotom Skyra 3 je výrazně přesnější a rychlejší, než původní přístroj z roku 2008, který jižneodpovídal požadavkům současné medicíny. Přístroj je využíván napříč všemi zdravotnickými Klaudiánovy obory, nejvíce však na vyšetřenímozku, kostí lebky, páteře nebo kloubů.Celkem stála nová magnetická resonance více než 35 milionů korun (IROP: 28,67 milionů korun a Středočeský kraj 5,27 milionů korun). Ročně je na tomto přístroji vyšetřeno 3300 klientů.„Děkujeme za tento moderní přístroj, protože nám přináší lepší rozlišení jednotlivých tkání a přesnější diagnózu pacientů. Další výhodou je, že je širší a můžeme na něm lépe vyšetřovat pacienty s nadváhou,“ řekl primář odděleníJan Täubner.

V preventivním programu mamografického screeningu vyšetří v současné době Klaudiánova nemocnice zhruba 9 500 klientek ročně a provede 2 500 diagnostických vyšetření u žen, které jsou sledovány ve specializovaných poradnách po prodělaném onkologickém onemocnění nebo operačním výkonu. Pořízením nového přístroje splnila Klaudiánova nemocnice podmínky pro reakreditační řízení ministerstva zdravotnictvína mamografický screening pro období 2019-2021 (stáří přístroje nesmí být větší než osm let). Nový mamograf stál 4,7 milionu korun – celou částku poskytl Středočeský kraj. Nemocnice pouze hradí náklady na servis, pravidelné kontroly a zkoušky ve výši 360 000 korun ročně. „Nový přístroj je samozřejmě modernější, pracuje s minimální nutnou dávkou záření i s menší potřebou stlačení prsu při snímkování a tím zlepšuje komfort při vyšetření, výrazně se zlepšuje kvalita obrazu, zlepší se zobrazení zejména u žen s bohatší žlázou. Nová je i popisovací stanice, která má vyšší rozlišení dvanáct megapixelů. Lékař tak pracuje s kvalitnějším obrazem a tím se zvyšuje pravděpodobnost záchytu nádoru prsu. Je nutné si uvědomit, že se stále jedná o přístroj na principu rentgenového záření,“dodává MUDr. Lenka Převrátilová, která se mamografií v Klaudiánově nemocnici zabývá.

V roce 2018 Středočeský kraj spolufinancoval v Klaudiánově nemocnici řadu investičních akcí v celkové hodnotě 74,627 milionů korun. Ve středu 9. ledna byl oficiálně ukončen projekt „Stavební úpravy spojené s pořízením zobrazovací techniky“.  Tyto úpravy byly realizovány na radiodiagnostickém pracovišti v návaznosti na pořízení nové zobrazovací techniky. Kromě stavebních úprav v souvislosti s protiradiačními opatřeními byly zrekonstruovány rozvody vzduchotechniky, medicinálních plynů a elektrorozvody. Součástí investiční akce bylo vybudování centrálního chlazení pro zobrazovací techniku. Celkem tento projekt stál 14,22 milionů korun – celou tuto částku pokryla dotace Středočeského kraje.

Ukončena byla dále oficiálně rekonstrukce prostor JIP chirurgického oddělení – projekt se týkal kompletní rekonstrukce prostor JIP chirurgického oddělení včetně stavebních úprav, výměny oken, dveří za automatické, výměny stropních ramp, rekonstrukce elektrorozvodů, rozvodů medicinálních plynů a komunikačního systému. Dále byly rekonstruovány koupelny, vyměněny byly podlahové krytiny, pracovní linky a regály na zdravotnický materiál. Celkem tato rekonstrukce stála 16 milionů korun. Středočeský kraj přispěl nemocnici dotací 9,5 milionů korun.

Středočeský kraj přispěl v roce 2018 na obnovu zdravotnické techniky v Klaudiánově nemocnici 18,8 milionu korun. Pořízeny byly: skiagrafický přístroj pro RTG pracoviště, laparoskopická sestava pro centrální operační sály, artroskopická věž, endoskopická věž pro ORL, operační stoly pro ortopedii a oční oddělení, pojízdný RTG přístroj pro urologické operační sály a pojízdný ultrazvukový přístroj pro gynekologickou ambulanci. Vybodovány byly také nové kožní ambulance a opravena byla řada koupelen, které nevyhovovaly hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Vyměněny byly podlahové krytiny, které nesplňovaly hygienické požadavky na provoz zdravotnického zařízení a představovaly riziko pádu pro pacienty i personál.

REKLAMA