Rada města souhlasila 9. 8. s poskytnutím finančního příspěvku města v rámci Městského programu regenerace městské památkové zóny 2018 celkem čtyřem majitelům nemovitostí. Jak řekl primátor Raduan Nwelati, rada zároveň souhlasila se změnou Zásad pro poskytování dotací z městského Programu regenerace městské památkové zóny Mladá Boleslav.

Rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku města v rámci Městského programu regenerace městské památkové zóny 2018 ve výši        50 000 Kč na obnovu fasády na objektu č. p. 46 v ulici Na Klenici, dále 60 000 Kč na výměnu střešní krytiny na domě čp. 152 v ulici Vodkova, 60 000 Kč na výměnu oken na domě čp. 20 naStaroměstském náměstí a 130 000 Kč na výměnu oken na domě čp. 94 a 95 na Staroměstském náměstí. I tyto body bude ještě projednávat zastupitelstvo.

REKLAMA

V zásadách poskytování dotací se mění termín pro předkládání žádostí, které bude možné nově předkládat vždy od počátku daného kalendářního roku do 15. 6. daného roku.

Primátor vyjádřil uspokojení, jak se daří v průběhu posledních let postupně zlepšovat vzhled objektů v historické části města. Město také ve spolupráci se společností Škoda Auto dále připravuje rozsáhlou revitalizaci území pod hradem včetně areálu Poplužního dvora a okolních ulic. Tento projekt ovšem vyžaduje dořešit majetkoprávní vztahy, vykoupit potřebné nemovitosti a ve spolupráci s automobilkou připravit konkrétní podobu chystaných úprav v této lokalitě.

 

REKLAMA