Rada města schválila 9. 8. zadávací dokumentaci veřejné zakázky na pronájem nenasvícených optických vláken pro připojení 30 kamerových bodů pro městský kamerový dohledový systém městské policie. "Je to zakázka na deset let, roční náklady se odhadují na 800 až 900 tisíc korun ročně," řekl primátor Raduan Nwelati

Pronájem vláken spočívá v poskytnutí nenasvícených optických vláken mezi více lokalitami v definovaném počtu a dostupnosti. Tato služba je využívána tam, kde je potřeba spolehlivého spojení s vysokou dostupností mezi více lokalitami a centrálou.

REKLAMA
REKLAMA