Odbor správy majetku Městského úřadu Turnov představuje část stavebních prací, které se uskuteční během letních měsíců na městských budovách.

 
S prvním prázdninovým dnem nastane změna v osazenstvu školních budov. Na místo žáků a pedagogů budou ve školních zařízeních působit pracovníci stavebních firem. Na Základní škole Skálova bude pokračovat započatá výměna dřevěných špaletových oken. Výměna započala již v minulém roce, kdy byly vyměněny okna v rekonstruovaných prostorách sociálního zázemí školy. V letošním roce se bude pokračovat s výměnou oken v celém třetím nadzemním patře a bude stát 1,8 milionu korun. V chlapecké škole dojde také k výměně plynových kotlů. Základní školu Turnov v Žižkově ulici čeká také plánovaná výměna oken ve třech horních podlažích. Výměna v letošním roce bude stát 2,8 mil. korun. Na ZŠ Žižkova proběhnou také menší úpravy v podobě výměny povrchů PVC podlah ve dvou třídách.

V turnovských mateřských školách dojde k menším úpravám, kterými jsou například výměna osvětlení ve dvou třídách a dvou hernách v MŠ J. Palacha nebo výměna rozvodů teplé a studené vody v suterénu MŠ a ZŠ Sluníčko.

REKLAMA

Středisko volného času Žlutá ponorka v Husově ulici se dočká slibované mineralogické učebny a učebny na keramiku. Stavební práce budou stát 1,9 mil. korun, avšak na pořízení těchto učeben pro využití volného času mládeže se Městu Turnov podařilo získat příslib dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – integrované projekty CLLD.

Další stavební aktivity na městském majetku se již netýkají školských budov, avšak budou také probíhat během letních prázdnin. Letošní rok je ve znamení výměny oken, a tak i v objektu části historické radnice proběhne výměna oken. Celkové náklady jsou vyčísleny na 807 tisíc korun. Tato částka bude částečně hrazena s využitím příspěvku Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Na historické radnici z ulice Antonína Dvořáka byla ještě před prázdninami dokončena oprava fasády s reliéfy pomocí speciální plošiny.

Opravy se dočká také střecha městského plaveckého bazénu na Výšince, kde bude před samotnou výměnou fólie na střeše provedena průzkum stavu střešní konstrukce. V průběhu měsíce června probíhalo také výběrové řízení na dodavatele plynové kotelny včetně plynové přípojky pro objekt Domova důchodců Pohoda a objekt protější ubytovny v ulici 28. října. Oba objekty byly doposud vytápěny z kotelny v areálu sousední nemocnice. Rozvody jsou však ve špatném technickém stavu, a proto bylo přikročeno ke zřízení samostatných kotelen. Práce by měly být zahájeny těsně před zahájením letních prázdnin a předpokládané náklady se pohybují okolo 3,2 mil. korun.

REKLAMA